Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53743
Title: Математична модель теплообміннику опалювання по каналу "температура води в системі опалення - витрата мережевої води через теплообмінник"
Authors: Пересьолков, А. Л.
Шутинський, Олексій Григорович
Keywords: автоматизована система моніторингу; мікроклімат будівлі; система опалення; житловий будинок; передатна функція; експеримент
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Пересьолков А. Л. Математична модель теплообміннику опалювання по каналу "температура води в системі опалення - витрата мережевої води через теплообмінник" / А. Л. Пересьолков, О. Г. Шутинський // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 39.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53743
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peresolkov_Matematychna_model_2020.pdf270,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.