Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53762
Title: Підвищення ефективності системи керування відділення моноеталомінової очистки виробництв аміаку в умовах зміни зовнішнього теплового навантаження
Authors: Радченко, Р. А.
Саутін, Д. О.
Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Keywords: МЕА; аміак; моноетаноламіновий розчин; технологічний процес; мікропроцесорний комплекс; метод контролю якості; температура; навантаження
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Радченко Р. А. Підвищення ефективності системи керування відділення моноеталомінової очистки виробництв аміаку в умовах зміни зовнішнього теплового навантаження / Р. А. Радченко, Д. О. Саутін, А. К. Бабіченко // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 45.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53762
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radchenko_Pidvyshchennia_efektyvnosti_2020.pdf231,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.