Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53785
Title: A method for assessing the military-economic indicators with the purpose of locating a logistics center for redeploying troops
Other Titles: Методика оцінки військово-економічних показників розташування логістичного центру при передислокації військ
Authors: Talibov, Aziz Mashalla
Guliyev, Bakhtiyar Vagif
Keywords: repair sites; structure of operating expenses; depreciation expenses; structure of capital expenditure; ремонтні площадки; структура операційних витрат; амортизаційні відрахування; структура капітальних витрат
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Talibov A. A method for assessing the military-economic indicators with the purpose of locating a logistics center for redeploying troops / A. Talibov, B. Guliyev // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 152-158.
Abstract: The article proposes a methodology for assessing the economic efficiency of a logistics center that provides technical support to redeploying troops. It is noted that the development of this method is based on the assessment of the efficiency of the logistics center, taking into account its economically efficient functionality, without regard to the use of classical profitability. The author analyzes the structure of capital expenditure and operating expenses allocated for the establishment of a logistics center, proposing the maintenance and repair expenses for each unit of equipment as the main criterion, proposing their calculation in the general case, and substantiating the military-economic indicators of the center. An analysis of the structure of capital expenditure and operating expenses aimed at organizing a logistics center, as well as the military-economic indicators of this center, gives grounds to note the following results: the structure of capital expenditure and operating expenses associated with designing a logistics center for the troops has been elaborated; the calculation method has been developed, taking into account the available resources, communications and infrastructure, information reflected in the annual plans for the operation and maintenance of automotive and armored vehicles of military units; the calculation methodology developed on the basis of the structure of capital expenditure and operating expenses on the organization of a logistics center also reflects the infrastructure indicators related to the geographic location of the center (the distance of the logistics center from the transport hub and the military units it services); the proposed method can be used to choose a geographic location that is favorable from the point of view of economic profitability for organizing a logistics center for the troops; using this method, it is possible to compare the economic aspects of various options of organizing military logistics.
У статті пропонується методика оцінки економічної ефективності логістичного центру, що є невід'ємною частиною військової логістичної інфраструктури. Відзначається, що розробка цього методу заснова на на оцінці економічної ефективності логістичного центру з урахуванням її надзвичайно високої функціональності і не враховує використання класичної рентабельності. У статті проаналізовано структуру капітальних вкладень на створення логістичного центру і виробничих витрат. В якості основних критеріїв виробничих витрат запропоновані витрати на обслуговування і ремонт кожної одиниці техніки, і обґрунтовані військово-економічні показники логістичного центру. Аналіз структури капітальних і операційних витрат на організацію логістичного центру, а також військово-економічних показників цього центру дає підставу відзначити наступні результати: критерій рентабельності, прийнятий за основу на цивільних підприємствах для оцінки економічної ефективності, не може бути визначений при проектуванні розміщення військово-логістичного центру на території; опрацьована структура капітальних і операційних витрат з проектування тилового центру для військ; методика розрахунку розроблена з урахуванням наявних ресурсів, комунікацій та інфраструктури, інформація відображається в річних планах експлуатації і технічного обслуговування автомобільної та бронетанкової техніки військових частин; методика розрахунку, розроблена на основі структури капітальних і операційних витрат на організацію логістичного центру, також відображає показники інфраструктури, пов'язані з географічним розташуванням центру (віддаленість логістичного центру від транспортного вузла і військові частини і служби); запропонований метод може бути використаний для вибору вигідного з точки зору економічної рентабельності географічного положення для організації логістичного центру військ; використовуючи цей метод, можна порівнювати економічні аспекти різних варіантів організації військової логістики.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0572-7212
orcid.org/0000-0002-1538-5092
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.23
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53785
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_2_Talibov_A_method.pdf572,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.