Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53788
Title: Метод забезпечення живучості високомобільної комп'ютерної мережі
Other Titles: Method of ensuring the survivability of highly mobile computer networks
Authors: Ткачов, Віталій Миколайович
Коваленко, Андрій Анатолійович
Кучук, Георгій Анатолійович
Ні, Яна Самвелівна
Keywords: оцінка стану; реконфігурація; руйнівний вплив; condition assessment; reconfiguration; destructive impact
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Метод забезпечення живучості високомобільної комп'ютерної мережі / В. М. Ткачов [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 159-165.
Abstract: В статті розглянуто особливості функціонування рухомих комп’ютерних мереж на базі малогабаритних літальних апаратів (високомобільні комп’ютерні мережі). Показано, що такі мережі, на відміну від стаціонарних або маломобільних, відрізняються низьким рівнем живучості при локальних пошкодженням їх вузлів. Метою статті є розробка методу забезпечення живучості високомобільних комп’ютерних мереж в умовах деструктивного зовнішнього впливу, що призводить до локальної руйнації вузлів мережі або зв’язків між ними, з використанням методики оцінки живучості на всіх етапах функціонування мережі, шляхом зміни основної функції для реалізації всіх доступних стратегій функціонуванням мережі при визначенні критичних значень цілісності мережі та здатності її виконувати хоча б одну із доступних функцій. Отримані результати дозволяють: продовжити розвиток методики оцінки живучості комп’ютерних мереж в умовах деструктивного зовнішнього впливу; застосовувати розроблений метод для визначення критичних порогів живучості мережі відносно основної функції та зміни основної функції, відповідно до стратегій функціонуванням високомобільної мережі. Дослідження дозволяють зробити висновки, що запропонований метод може бути використаний на етапах проектування високомобільних комп’ютерних мереж, які характеризуються підвищеною живучістю та здатні функціонувати в умовах множинних локальних пошкоджень без катастрофічних руйнівних наслідків для структури мережі.
The article discusses the features of the functioning of mobile computer networks based on small-sized aircraft (highly mobile computer networks). It is shown that such networks, in contrast to stationary or low-mobile ones, have a low level of survivability in case of local damage to their nodes. The purpose of the article is to develop a method for ensuring the survivability of highly mobile computer networks under conditions of destructive external influences, which leads to local destruction of network nodes or links between them, using the method of assessing survivability at all stages of network functioning, by changing the main function to implement all available strategies for the functioning of the network when determining the critical values of the integrity of the network and its ability to perform at least one of the available functions. The results obtained allow: to continue the development of theoretical research in the development of strategies for managing highly mobile computer networks in extreme situations; to develop an applied solution to ensure the survivability of highly mobile computer networks by building multifunctional or redundant structures, increasing the value of their redundancy. The studies allow us to conclude that the proposed method can be used at the design stages of highly mobile computer networks, characterized by increased survivability and capable of functioning in conditions of multiple local damages without catastrophic destructive consequences for the network structure.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6524-9937
orcid.org/0000-0002-2817-9036
orcid.org/0000-0002-2862-438X
orcid.org/0000-0002-1352-700X
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.24
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53788
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_2_Tkachov_Metod.pdf1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.