Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53810
Title: Quality management of cutting tools on heavy machines
Other Titles: Управління якістю різальних інструментів на важких верстатах
Authors: Klymenko, G. P.
Vasylchenko, Y.
Donchenko, Ye.
Keywords: rational operation of the tool; system approach; quality system; раціональна робота інструменту; системний підхід; система якості
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Klymenko G. P. Quality management of cutting tools on heavy machines / G. P. Klymenko, Y. Vasylchenko, Ye. Donchenko // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 94. – С. 135-141.
Abstract: The work is devoted to improving the efficiency of cutting tools on heavy machines by developing a quality management system for its operation, determining rational operating regulations and developing general machine-building standards for cutting. The developed model of the tooloperation control system for the first time allowed to systematically consider the structure and relationships of all components of the process. The qualimetric approach to the tool operation process made it possible to develop methods for quantitative assessment of the process quality and substantiate the structure of the preparatory information subsystem.
Робота присвячена підвищенню ефективності використання різального інструменту на важких верстатах шляхом розробки системи управління якістю процесу його експлуатації, визначення раціональних регламентів експлуатації та розробки загально-машинобудівних нормативів різання. Методологічною основою роботи є системний підхід до вивчення процесу експлуатації інструменту, його умов та особливостей, закономірностей процесів. Статистичні дослідження параметрів обробки деталей на важких верстатах дозволили встановити найбільш поширені умови експлуатації інструменту. У роботі показано, що 70% операцій, що виконуються на чорнових важких токарних верстатах, складає повздовжнє обточування деталей твердосплавним інструментом. Всі параметри експлуатації інструменту на важких верстатах мають велике розсіювання, що підтверджує необхідність розгляду стохастичного характеру процесу експлуатації інструменту. На основі використання принципів міжнародного стандарту ISO 9000: 2000 створена модель системи якості процесу експлуатації інструментів на важких верстатах. Для кількісної оцінки якості процесу експлуатації використано кваліметричний підхід. Розроблена ієрархічна структура властивостей, що складають якість експлуатації інструменту, містить властивості призначення, що характеризуються цільовими функціями для багатокритеріальної оптимізації якості процесу експлуатації різального інструменту. Розроблена модель системи керування процесом експлуатації інструменту вперше дозволила системно розглянути структуру та взаємозв‘язки усіх складових частин процесу. Кваліметричний підхід до процесу експлуатації інструменту дав змогу розробити методи кількісної оцінки якості процесу та обґрунтувати структуру підготовчо-інформаційної підсистеми. Результати досліджень використані при розробці загально-машинобудівних нормативів різання на важких верстатах.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.94.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53810
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_94_Klymenko_Quality.pdf284,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.