Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53815
Title: Гроші та кредит
Authors: П'ятак, Тетяна Вікторівна
Сітак, Ірина Леонідівна
Keywords: методичні вказівки; грошові потоки; еквівалентні видатки; фінанси; економіка
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Гроші та кредит : метод. вказівки щодо виконання розрахункового завдання для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад.: Т. В. П'ятак, І. Л. Сітак ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 30 с.
Abstract: Дисципліна "Гроші та кредит" належить до циклу дисциплін професійної підготовки за спеціальністю. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Сучасний фахівець з фінансів здатен досягти успіху в своїй професіональній діяльності тільки за умови наявності чіткого уявлення щодо сутності і видів грошей, кредиту, грошово-кредитного обороту, валюти і валютних відносин, організації грошового обороту; знання основних принципів побудови грошових систем й правил кредитування; розуміння впливу грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики на економічний розвиток держави. Тільки свідоме використання інструментів грошово-кредитної системи здатне забезпечити ефективність роботи господарюючих суб’єктів у всіх ланках суспільного виробництва.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6149-7952
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53815
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Hroshi.PDF594,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.