Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53816
Title: Гроші та кредит
Authors: П'ятак, Тетяна Вікторівна
Сітак, Ірина Леонідівна
Keywords: методичні вказівки; функції грошей; інфляція; центральні банки; ринкова економіка; сучасний монетаризм
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Гроші та кредит : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" всіх форм навчання / уклад.: Т. В. П'ятак, І. Л. Сітак ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 88 с.
Abstract: Гроші та кредит за умов ринку відіграють важливу роль у підвищенні ефективності економіки України. Через кредитно-банківську систему проходить великий обсяг грошових розрахунків та платежів підприємств і населення, вона мобілізує і перетворює в активно діючий капітал тимчасово вільні грошові кошти, заощадження і доходи юридичних та фізичних осіб, виконує різноманітні кредитні, страхові, посередницькі, інвестиційні та інші операції. Сучасний рівень та темпи розвитку фінансової та грошово-кредитної складової як світової, так і національної економічної системи, широке використання різноманітних форм та різновидів грошово-кредитних операцій у процесі функціонування та розвитку сучасного підприємства та потреба кожного сучасного керівника бути компетентним у вказаних питаннях визначає необхідність вивчення та опанування питань з дисципліни "Гроші та кредит" у рамках підготовки фахівців з фінансів. Навчальний процес з дисципліни "Гроші та кредит" є необхідним складовим елементом загальнотеоретичної та фахової підготовки економістів усіх рівнів, формує базові знання для вивчення комплексу професійно-орієнтованих і фахових дисциплін та практичного оволодіння такими інструментами ринкового господарювання, як гроші, кредит, грошовий ринок, грошовий обіг, грошово-кредитна політика й інші. Наукове розуміння проблеми грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Метою методичних вказівок до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Гроші та кредит" є закріплення основних теоретичних положень та розвиток практичних компетенції щодо управління грошовими потоками суб’єктів господарювання в сучасних умовах розвитку економіки України.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6149-7952
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53816
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Hroshi_ta_kredyt.pdf995,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.