Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53834
Title: Дослідження стану і характеристик мінеральних тонкодисперсних систем "тверде-рідина"
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Сергєєв, Павло Всеволодович
Keywords: гірські породи; бурові технології; теорія ДЛФО; подвійний електричний шар
Issue Date: 2011
Publisher: Національний гірничий університет
Citation: Білецький В. С. Дослідження стану і характеристик мінеральних тонкодисперсних систем "тверде-рідина" / В. С. Білецький, П. В. Сергєєв // Школа підземної розробки : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 02-08 жовтня 2011 р. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 89-94.
Abstract: Викладено результати дослідження стану і характеристик мінеральних тонкодисперсних систем "тверде-рідина" з позицій теорії ДЛФО та теорії гетерокоагуляції. Показано, що застосування теорії ДЛФО для аналізу енергетичного стану твердої фази колоїдних та грубодисперсних систем, до класу яких можна зарахувати пливуни, бурильні розчини, висококонцент-ровані водовугільні суспензії, водо-глинисті, водо-породні суміші тощо дозволяє пояснити природу явищ, які мають місце при зміні речовинного складу, крупності і поверхневого потенціалу частинок твердої фази. Встановлено умови при яких дисперсна система мінеральних частинок агрегативно нестійка, що спричиняє незворотню коагуляцію частинок і різку зміну реологічних характеристик системи.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53834
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletskyi_Doslidzhennia_stanu_2011.pdf441,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.