Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53843
Title: Сигналізатор
Authors: Дубовець, Олексій Миколайович
Подустов, Михайло Олексійович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Пугановський, Олег Валентинович
Лобойко, В'ячеслав Олексійович
Литвиненко, Євгенія Ігорівна
Keywords: патент; вимірювальна техніка; мікроперемикачі; пневматичний транспорт; прапорці
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 125536 Україна, МПК (2018.01) G01F 23/00. Сигналізатор / Дубовець О. М., Подустов М. О., Дзевочко О. М., Пугановський О. В., Лобойко В. О., Литвиненко Є. І. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2017 12767 ; заявл. 22.12.2017 ; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. – 4 с. : іл.
Abstract: Сигналізатор містить захисний кожух з опорно-посиленою стінкою, виконаною у вигляді кута, спрямованого назустріч сипкому матеріалу, що рухається в об'єкті, нижній край якого розташований паралельно поверхні сипкого матеріалу, закріплений на знімній кришці кожуха Т-подібний кронштейн, на якому за допомогою осі встановлений чутливий елемент - прапорець, нижній кінець якого загнутий так, що розташований перпендикулярно потоку сипкого матеріалу, противага постійний магніт і геркон. При цьому захисний кожух закріплений до внутрішньої стінки захисного кожуха за допомогою опорного кронштейна. Противага виконана у вигляді маятника, на поворотній осі якого, закріпленій на консолі, встановленій у середині корпусу сигналізатора, закріплені з протилежних (по вертикалі) сторін стрижень маятника, і настановний важіль. На кінці стржня маятника закріплений опорний вантаж у вигляді кулі, виготовленої з гуми, а на поверхні стрижня встановлений вантаж, що коригує, у вигляді муфти. При цьому відстань L від опорного вантажу - кулі до загнутої зони прапорця вибрано так, щоб зіткнення вказаної зони з поверхнею кулі і замикання контактів геркона, що призводить до спрацьовування системи сигналізації, відбувалося при відхиленні прапорця від початкового положення на кут, а загальна маса опорної кулі і вантажу, що коригує, а також положення вантажу, що коригує на стрижні маятника і маса прапорця вибираються з урахуванням реалізації умов: в початковому положенні (коли сипкий матеріал не впливає на прапорець) настановний важіль, закріплений на поворотній осі маятника, вільно спирається на обмежувач руху, виготовлений з плоскої пружини, закріплений на поверхні консолі; кут повороту прапорця в межах якого повинно припинитися його переміщення при максимально можливій дії на прапорець сипкого матеріалу вибирається на основі умови.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2119-1961
orcid.org/0000-0002-1297-1045
orcid.org/0000-0003-2939-7139
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53843
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Dubovets_Patent_125536.PDF316,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.