Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53887
Title: Методичні рекомендації щодо створення відеоконтенту у цифровому середовищі на прикладі розробки промо-ролика закладу вищої освіти
Authors: Пушкар, Олександр Іванович
Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
Keywords: економіка вражень; сторітелінг; інформаційні технології; маркетингові комунікації; impression economy; digital content; digital marketing; storytelling; impression evaluation
Issue Date: 2021
Citation: Пушкар О. І. Методичні рекомендації щодо створення відеоконтенту у цифровому середовищі на прикладі розробки промо-ролика закладу вищої освіти / О. І. Пушкар, Ю. Л. Татаринцева // Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies. – 2021. – Т. 5, №. 2. – С. 27-35.
Abstract: У статті представлені методичні рекомендації щодо практичного застосування концепції економіки вражень в цифровому середовищі на прикладі розробки промо-ролика ЗВО. Уточнена значущість вражень в процесі обробки інформації як чинника, який утримує увагу користувача. Вдало розроблений цифровий контент дозволить включити уяву користувача, перенесе його в наведену ситуацію та зробить частиною дії, що відбувається. Завдяки запропонованим рекомендаціям розробник зможе запропонувати контент, який стане чуттєвим досвідом користувача. Обґрунтовані етапи планування та реалізації шоу у цифровому середовищі відповідно до законів драматургії. Дія має відбуватись в уяві користувача, під впливом емоцій, що виникають під враженнями від побаченого або почутого. Узагальнено елементи сторітелінгу і цифрового маркетингу, що рекомендовані при розробці емоційного цифрового контенту. Наведені складові елементи постановки шоу у цифровому форматі. Запропоновані мотиви для створення історій для промо-ролику ЗВО.
The aim of the article.Impression management is especially relevant in digital marketing. This is due to the fact that more and more communication in today's audience takes place in the digital environment in mobile phones and other gadgets. The problem is the lack of systematic information on the practical implementation of the concept of the economy of impressions in the digital environment. The purpose of the article is to form practical recommendations for creating video content in the digital environment on the example of developing a promotional video of the university. Analyses results. The article presents methodological recommendations for the practical application of the concept of the economy of impressions in the digital environment on the example of the development of a promotional video of the university. The significance of impressions in the process of information processing as a factor that holds the user's attention is specified. Successfully designed digital content will enable the user's imagination, transfer him to the situation presented and make it part of the action that takes place. Thanks to the proposed recommendations, the developer will be able to offer content that will be a sensory user experience. Conclusions and directions for further research. The stages of planning and implementation of the show in the digital environment in accordance with the laws of drama are substantiated. The action should take place in the user's imagination, under the influence of emotions that arise under the impressions of what is seen or heard. Summarized elements of storytelling and digital marketing, which are recommended in the development of emotional digital content. The components of the show in digital format are given. Motives for creating stories for a promotional video of a higher education institution are proposed.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2910-9280
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53887
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MDT_2021_5_2_Pushkar_Metodychni_rekomendatsii.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.