Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53888
Назва: Медіадидактика: аналіз фахової освітньо-наукової спільноти мережі Фейсбук (на прикладі нафтогазової інженерії)
Автори: Онкович, Ганна Володимирівна
Білецький, Володимир Стефанович
Онкович, Артем Дмитрович
Білецький, В. В.
Ключові слова: інформаційні технології; навчальний процес; освітній простір; педагогічна блогодидактика; комп'ютерний контент–аналіз; інженерна блогодидактика; social network; Facebook; blog; educational space; media educational technology; media didactics; professionally-oriented media education; pedagogical blog didactics; engineering blog didactics; computer content analysis
Дата публікації: 2021
Видавництво: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
Бібліографічний опис: Медіадидактика: аналіз фахової освітньо-наукової спільноти мережі Фейсбук (на прикладі нафтогазової інженерії) / Г. В. Онкович [та ін.] // PR и СМИ в Казахстане = Қазақстандағы PR және БАҚ: ғылыми еңбектер жинағы : сб. науч. тр. / сост. и гл. ред. Л. С. Ахметова. – Алматы : КазНУ им. Аль-Фараби, 2021. – Вып. 21. – С. 28-40.
Короткий огляд (реферат): Професійно орієнтована медіаосвіта в останні десятиліття активно розвивається в ряді країн, в т.ч. – –в Україні. Технології використання масовокомунікаційних текстів з освітньої метою об’єднує поняття "медіадидактика". Нині воно стало "парасольковим". У статті проаналізовано розвиток професійно орієнтованої медіадидактики вищої школи, наявний вітчизняний досвід техніко–технологічної блогодидактики у нафтогазовій інженерії. На прикладі ресурсу Фейсбук "Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"" здійснено комп’ютерний контент–аналіз фахових блогів з нафтогазової інженерії, висвітлено прийоми і методи використання інженерної блогодидактики в освітньому процесі з метою розвитку медіакомпетентності фахівців. Введено в науковий обіг інформацію про досвід застосування фахових блогів з нафтогазової справи у соціальній мережі. З опертям на комп’ютерний контент–аналіз представлено дані про ефективність вітчизняних блогів з нафтогазової освіти. Також подано конкретну інформацію з практики створення і застосування фахових блогів нафтогазового спрямування у Фейсбук. Показано географію користувачів фахової блогосфери, параметри їх активності, часові виміри запиту інформації, активність користувачів за віковими категоріями. Зроблено висновок про необхідність формування науково-освітнього центру за напрямком "Нафтогазова інженерія та технології" на Східній Україні, а також доцільність акредитації цього фаху у вишах Києва.
Professionally oriented media education in recent decades is actively developing in a number of countries, including – -in Ukraine. Technologies for the use of mass communication texts for educational purposes are united by the concept of "media didactics". Now it has become "umbrella". The article analyzes the development of professionally oriented media didactics of higher education, the existing domestic experience of technical and technological blog didactics in oil and gas engineering. On the example of the Facebook resource "Education in the specialty" Oil and Gas Engineering and Technology"" computer content analysis of professional blogs on oil and gas engineering, techniques and methods of using engineering blog didactics in the educational process to develop media competence. Information on the experience of using professional blogs on oil and gas business in the social network has been put into scientific circulation. Based on computer content analysis, data on the effectiveness of domestic blogs on oil and gas education are presented. Specific information on the practice of creating and using professional oil and gas blogs on Facebook is also provided. The geography of users of the professional blogosphere, parameters of their activity, time measurements of information request, activity of users by age categories are shown. The conclusion is made about the need to form a scientific and educational center in the field of "Oil and Gas Engineering and Technology" in Eastern Ukraine, as well as the feasibility of accreditation of this specialty in the universities of Kiev.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9493-9104
orcid.org/0000-0003-2936-9680
orcid.org/0000-0003-2241-3714
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53888
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sbornik_nauch_trudov_2021_21_Onkovych_Mediadydaktyka.pdf570,64 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.