Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53889
Название: Цільова та етична неефективність формальних правил як чинник поширення маніпулювання суспільними настроями та уповільнення інституційних реформ
Другие названия: The purposeful and ethical inefficiency of formal rules as a factor in the spread of manipulation of social sentiment and in slowing down the institutional reforms
Авторы: Абрамов, Федір Володимирович
Ключевые слова: етика; виборчі системи; Джерімандерінг; manipulation of social sentiment; institutional reforms; formal rules
Дата публикации: 2021
Издательство: Видавничий дім "Інжек"
Библиографическое описание: Абрамов Ф. В. Цільова та етична неефективність формальних правил як чинник поширення маніпулювання суспільними настроями та уповільнення інституційних реформ / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ = Business Inform. – 2021. – № 6. – С. 6-12.
Краткий осмотр (реферат): Метою статті є виявлення критеріїв доцільності реформування формальних правил зі значною цільовою та етичною неефективністю в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями. Встановлено, що в структурі формальних правил з цільовою чи етичною неефективністю може бути виділено дві складові: базові формальні правила, що приймаються для досягнення певної мети, та другорядні формальні правила, що мають забезпечити належне виконання відповідних базових формальних правил і компенсувати їх неефективність. За відсутності маніпулювання суспільними настроями основним чинником, що обумовлює негативний вплив формальних правил з цільовою чи етичною неефективністю на динаміку формальних правил та ефективність інституційних реформ, є зростання кількості другорядних формальних правил. На відміну від цього, в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями, основними загрозами для успішності інституційних реформ є: значна зворотна несиметричність базових формальних правил і спроможність формальних правил з цільовою або етичною неефективністю самостійно створювати умови, що є сприятливими для маніпулювання суспільними настроями. Виявлено, що доцільність реформування формальних правил, що характеризуються цільовою чи етичною неефективністю, визначається тим, чи перетворилися відповідні формальні правила на інструмент маніпулювання суспільними настроями: у тих випадках, коли неефективні формальні правила перетворилися на такий інструмент, їх реформування стає недоцільним і має бути відкладено до усунення практики маніпулювання суспільними настроями навколо питань, що регулюються цими формальними правилами. Показано, що в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями додатковим критерієм доцільності реформування неефективних формальних правил виступає відсутність поширення практики маніпулювання суспільними настроями на коло проблем, що регулюються відповідними неефективними формальними правилами.
The article is aimed at identifying criteria for the feasibility of reforming the formal rules with significant purposeful and ethical inefficiency in the context of spreading the practice of manipulation of social sentiment. It is found that in the structure of formal rules with purposeful or ethical inefficiency, two following components can be allocated: basic formal rules adopted to achieve a specific goal; secondary formal rules that should ensure the proper implementation of the relevant basic formal rules and compensate for their inefficiency. In the absence of manipulation of social sentiment, the main factor that causes the negative impact of formal rules with purposeful or ethical inefficiency on the dynamics of formal rules and the effectiveness of institutional reforms is an increase in the number of secondary formal rules. In contrast, in the context of the spread of the practice of manipulation of social sentiment, the main threats to the success of institutional reforms are: significant inverse asymmetry of basic formal rules; the ability of formal rules with purposeful or ethical inefficiency to independently create conditions that are favorable for the manipulation of social sentiment. It is identified that the feasibility of reforming formal rules characterized by purposeful or ethical inefficiency is determined by whether the relevant formal rules have turned into an instrument for manipulation of social sentiment: in cases where ineffective formal rules have become such an instrument, their reform becomes impractical and should be postponed until the practice of manipulation of social sentiment around issues regulated by these formal rules is eliminated. It is shown that in the context of the spread of the practice of manipulation of social sentiment, an additional criterion for the feasibility of reforming ineffective formal rules is the absence of spread of the practice of manipulation of social sentiment into a range of problems regulated by the relevant ineffective formal rules.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4825-3974
DOI: doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-6-12
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53889
Располагается в коллекциях:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
BI_2021_6_Abramov_Etychna_neefektyvnist.pdf287,41 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
BI_2021_6_Abramov_Etychna_neefektyvnist.docАвторський рукопис75,5 kBMicrosoft WordОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.