Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53949
Title: Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Основи наукових досліджень у виробництві харчових добавок і косметичних засобів"
Authors: Бєлінська, Анна Павлівна
Марченко, Валерія Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; аналіз наукових публікацій; апроксимаційна залежність; побудова діаграм; наукове консультування
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Основи наукових досліджень у виробництві харчових добавок і косметичних засобів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: А. П. Бєлінська, В. С. Марченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 21 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53949.
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни курсу "Основи наукових досліджень у виробництві харчових добавок і косметичних засобів". Практичні роботи включають в себе завдання з формулювання наукової проблеми, обґрунтування теми наукових досліджень, аналіз наукових публікацій, перевірки на плагіат результатів наукових досліджень у сфері виробництва та використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових та косметичних технологій; придбання навичок обробки результатів однофакторних і багатофакторних експериментів, побудови графіків і діаграм, отримання рівняння, що описує процес, оцінка його адекватності у програмному забезпеченні Microsoft Excel і Statistica; придбання навичок розрахунку складу харчових добавок, харчових продуктів або косметичних засобів за допомогою електронних таблиць, а також придбання навичок наукового консультування, організації наукових досліджень "з нуля" через вирішення нестандартних практичних задач. Практикум дозволить сформувати у студентів навички роботи з науково-технічної літературою за спеціальністю, вивчення основ методик, постановки, планування і проведення наукових експериментів, обробки та узагальнення наукових даних і оформлення результатів роботи у формі кваліфікаційних робіт.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53949
Appears in Collections:Кафедра "Органічного синтезу та нанотехнологій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Osnovy.pdf345,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.