Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53979
Title: Вплив соціально-економічних факторів на людей старшої вікової групи
Authors: Гаєвая, Олександра Валентинівна
Keywords: особи похилого віку; публічний захист; освітні програми; державна політика
Issue Date: 2021
Publisher: Громадська організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління"
Citation: Гаєвая О. В. Вплив соціально-економічних факторів на людей старшої вікової групи / О. В. Гаєвая // Наукові перспективи. Сер. : Державне управління = Scientific perspectives. Ser. : Public administration. – 2021. – Вип. 7 (13). – С. 56-65.
Abstract: Зазначено про формування першочергових завдань в ієрархії пріоритетів державної політики, які спрямовані на регулювання соціального і публічного захисту осіб похилого віку. Відзначено, що сьогодні вельми сприятливі перспективи зростання середньої тривалості життя спостерігаються в країнах, що розвиваються. З‘ясовано, що вищий рівень попередньої освіти спонукає людину брати участь у освітніх програмах для старших дорослих. Зазначено, що міжнародні стандарти ООН закликають уряди всіх країн учасниць до закладення фундаментальної основи політики у сфері соціального захисту, яку необхідно включати в програми країн-співучасниць. Констатовано, що процес демографічного старіння населення став незаперечним фактом суспільного життя розвинених країн світу. Доведено, що "третій вік" - це результат економічного і демографічного розвитку, успішної соціальної політики. З’ясовано, що чим вище рівень попередньої освіти людини, то тим більше ймовірність того, що людина буде брати участь у освітніх програмах для старших дорослих. Освітні програми розглядаються старшими людьми, як можливість подальшої самореалізації особистості;люди у похилому віці намагаються задовольнити свій інтелектуальний потенціал та освітні інтереси, які не були реалізовані в молодості. Доведено, що іншим вагомим чинником розвитку освіти людей похилого віку стала "змішана схема життя", що своєю чергою була результатом демографічних, соціальних і технологічних трансформацій в американському суспільстві. Зазначено, що освіта молодих осіб в основному пов’язана з подальшою кар’єрою, компетенціями чи фахом, новими знаннями, а в похилому віці фокус уваги зміщується на особистісний інтерес, відповідно до сфери зацікавлення.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6710-9014
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53979
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_2021_7_Haievaia_Vplyv.pdf444,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.