Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53988
Title: Окисно-відновні реакції
Authors: Волобуєв, Максим Миколайович
Ведь, Марина Віталіївна
Корогодська, Алла Миколаївна
Степанова, Ірина Ігорівна
Проскуріна, Валерія Олегівна
Keywords: загальна хімія; метод електронного балансу; метод електронно-іонного балансу; стандартний потенціал напівреакції; діаграми Латімера
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Окисно-відновні реакції : навч.-метод. посібник / М. М. Волобуєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2021. – 70 с.
Abstract: Викладено теоретичнi вiдомостi одного з базових роздiлiв загальної хiмiї "Окисно-вiдновнi реакцiї" (ОВР): основнi визначення, окисники та вiдновники, визначення коефiцiєнтiв у рiвняннi ОВР та кiлькiснi характеристики ОВР. Для полегшення розумiння складних питань розiбрано приклади розв’язання завдань. Особливу увагу придiлено проведенню дослiдiв в експериментальнiй частинi. Для закрiплення матерiалу наводяться завдання для самостiйного виконання. Розраховано на викладачiв, аспiрантiв i студентiв вищих навчальних закладiв спецiальностей 161 – "Хiмiчнi технологiї та iнженерiя", 162 – "Бiотехнологiї та бiоiнженерiя", 181 – "Харчовi технологiї", 185 – "Нафтогазова iнженерiя та технологiї".
ORCID: orcid.org/0000-0001-9779-1176
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53988
ISBN: 978-617-7947-84-3
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Volobuiev_Okysno-vidnovni.pdf559,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.