Факультет транспортного машинобудування : [2070] Главная страница раздела Просмотр статистики

Декан – професор, кандидат технічних наук ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович. Приймальна комісія: головний аудиторний корпус, к. 314 , к. 211 , тел. (057) 707-63-81. Факультет транспортного машинобудування заснований у 1965 році. У складі факультету п’ять спеціальних кафедр. Для підготовки абітурієнтів працює елітарна школа "Автомобіліст". Випускники технікумів та коледжів приймаються на навчання на другий курс за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Факультет готує бакалаврів з п’яти напрямів, магістрів і спеціалістів з восьми спеціальностей: Напрям "Автомобільний транспорт" (спеціальність "Автомобілі та автомобільне господарство"). Напрям "Рухомий склад залізниць" (спеціальність "Локомотиви та локомотивне господарство"). Напрям "Комп’ютерні науки" (спеціальність "Інформаційні технології проектування"). Напрям "Електромеханіка" (спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт"). Напрям "Машинобудування" (спеціальності "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Двигуни внутрішнього згоряння"). Напрям "Інженерна механіка" (спеціальність "Озброєння та військова техніка"). Сьогодні навчальний процес здійснюють більш ніж 60 викладачів факультету, в тому числі 20 професорів і докторів наук, понад 30 кандидатів наук. На факультеті підготовлено більше 7000 фахівців для промисловості. Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів. <\p>

Просмотр