Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння" : [840] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Пильов Володимир Олександрович. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) заснована у 1930 році. З 1980року вона є базовою серед українських вузів з моторобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається більше 200 студентів. Обсяг ліцензійного набору є одним з найбільших в університеті. Кафедра входить до складу факультету "Транспортного машинобудування". Завідує кафедрою проректор університету з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії Вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого, доктор технічних наук професор Марченко Андрій Петрович. На кафедрі працює 31 співробітник, серед яких 5 докторів технічних наук, 14кандидатів технічних наук, чотири співробітника мають звання професора, 8 – звання доцента. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2лауреата премії Кабінету міністрів. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» готує фахівців за відповідною спеціальністю для виробничо-технічної, проектно-конструкторської,організаційно-керівної, а також науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, передпродажної підготовки, експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ. На кафедрі існує дві спеціалізації: конструювання та виробництво двигунів внутрішнього згоряння; експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння. Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування; на рівні спеціаліста –інженер-машинобудівник; на рівні магістра – професіонал в галузі. Навчальними планами підготовки студентів передбачено викладання понад 40спеціальних дисциплін, у тому числі «Теоретичні основи теплотехніки», «Теорія ДВЗ», «Палива, мастила та охолоджуючі рідини», «Перспективні конструкції двигунів»,«Інформаційні технології та САПР ДВЗ», «Сучасні проблеми і методи математичного та комп'ютерного моделювання», «Прогресивні технології виготовлення ДВЗ», «Випробування ДВЗ», «Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ», «Особливості експлуатації і ремонту сучасних ДВЗ», «Екологічність ДВЗ», «Енергозбереження в ДВЗ», «Менеджмент організацій з експлуатації і ремонту ДВЗ», «Інтелектуальна власність». Навчання ведеться відповідно до новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в учбовий процес оригінальні методики навчання. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Розроблені методики неодноразово доповідались на методичних конференціях, у тому числі в МДТУ ім. Баумана, Москва, Росія. Для забезпечення навчального процесу фахівцями кафедри постійно видаються та перевидаються підручники,монографії, різноманітна методична література. Зокрема на кафедрі видано унікальний шеститомний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», який удостоєний високої нагороди – Державної премії України. Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри близько 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірів і паливної апаратури,два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні,тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного та суднового двигунів. При КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» заводу ім. Малишева діє філія кафедри. Студенти кафедри щорічно беруть участь та займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Вони неодноразово відмічались нагородами на Міжнародному конкурсі «Будущие асы компьютерного3D-моделирования», що проводиться компанією АСКОН м. С-т. Петербург, Росія. Щорічно студенти кафедри отримують патенти на власні винаходи. Кафедра пишається своїми видатними випускниками. Серед яких 7 завідувачів кафедр НТУ «ХПІ» та інших ВНЗ України, 20 генеральних конструкторів та керівників провідних підприємств України та СНД. Випускники працевлаштовуються на заводах, в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, СТО, машино-тракторних станціях, залізниці, а також на морських і річкових суднах, об’єктах стаціонарної енергетики, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу. Випускникам кафедри, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі. Науковi напрямки Основні наукові напрямки, за якими у теперішній час плідно працюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні співробітники кафедри спрямовані на дослідження та поліпшення процесів сумішоутворення і згоряння двигунів, покращення екологічних і економічних показників, забезпечення використання альтернативних палив та багатопаливності; підвищення ресурсних характеристик ДВЗ, використання перспективних матеріалів і технологій; розробку САПР, нових методик,математичних моделей, програмного забезпечення. Очолюють наукові напрямки професори А.П. Марченко, В.О. Пильов, В.Г.Дяченко, І.В. Парсаданов. На базі кафедри ДВЗ діє Спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.03 – теплові двигуни. На кафедрі захищено 140 кандидатських та 20 докторських дисертацій. Кафедра видає Всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», в якому співробітничають найвідоміші фахівці з теплових двигунів України і зарубіжжя. Вчені кафедри беруть активну участь в Міжнародних конференціях в Україні,Росії, Литві, Німеччині. Кафедра є співзасновником і організатором щорічного Міжнародного конгресу двигунобудівників. Кафедра підтримує зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з Московським державним технічним університетом ім. Н.Е. Баумана (Росія),Празьким технічним університетом (Чехія), з політехнічним університетом м.Кельці (Польща); з університетом Грин-Бей штату Вісконсін (США), з Клайпедським університетом (Литва). Випускаючi спецiaльностi Двигуни внутрішнього згоряння<\p>

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 840
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2009Наукові основи зміцнення поверхонь високонавантажених елементів двигунівГончаров, Віктор Григорович; Ткачук, Микола Анатолійович; Дьяченко, С. С.; Крвченко, Сергій Олександрович; Шеремет, В. М.
2017Дослідження фізико-механічних процесів в дизелі для розробки моделі еко-ефективного згоряння паливаСавченко, Анатолій Вікторович
2006Экологохимические показатели автомобильных ДВС с учетом канцерогенности отработавших газовКанило, Павел Макарович; Шадрина, М. В.
2006Эффективное использование биотоплив как моторныхТимченко, И. И.; Жадан, П. В.; Ефремов, А. А.; Тимченко, Д. И.
2006Утилизация вторичных тепловых ресурсов судовых ДВСАндреев, А. А.
2006Эффективность использования теплоты отработавших газов и охлаждающей воды дизеля 6ЧСП15/18Крестлинг, Н. А.; Попов, В. В.
2006Стенд оценки качества топливных распылителей на основе технологии оптического контроляЕськов, Александр Васильевич; Свистула, Андрей Евгениевич
2006Новый способ балансировки электромагнитных форсунок двигателя внутреннего сгорания при помощи компьютерного стендаКулик, А. С.; Шевченко, В. И.; Шевченко, О. В.
2006Оптимальные водородные добавки к топливу судовых ДВССирота, Александр Архипович; Радченко, Николай Иванович; Чураков, А. И.
2006Экспериментальное исследование работы судового ДВС на альтернативном топливеТкач, Михаил Романович; Тимошевский, Борис Георгиевич; Тхы, Б. А.
2006Влияние степени сжатия и разделенной топливоподачи на содержание СО и NOx в отработавших газах двухтактного бензинового двигателяМищенко, Николай Иванович; Химченко, А. В.; Крамарь, С. Н.
2006Уточненный метод анализа индикаторного КПД рабочего цикла ДВССвистула, Андрей Евгениевич; Матиевский, Д. Д.
2006Особенности рабочего процесса каскадного обменника давленияКрайнюк, А. И.; Алексеев, С. В.; Брянцев, М. А.
2006Выбор рационального количества рабочих циклов для усреднения индикаторной диаграммыПрохоренко, Андрей Алексеевич; Мешков, Денис Викторович
2006Вплив розподілу тепловмісту потоків за температурами на ефективність протиструмних теплообмінниківГорпинко, Ю. І.
2006Оценка возможности ступенчатого впрыскивания топлива в цилиндр дизеля 4ДТНА с помощью двухпружинной форсункиВрублевский, Александр Николаевич; Денисов, А. В.; Григорьев, Александр Львович; Грицюк, Александр Васильевич; Щербаков, Григорий Александрович
2006Разработка и исследование форсунки для двухфазного впрыскивания топлива в цилиндр высокооборотного дизеляВрублевский, Александр Николаевич; Грицюк, Александр Васильевич; Щербаков, Григорий Александрович; Денисов, А. В.
2006Исследование процесса впрыскивания топливной аппаратурой с дополнительной прецизионной парой: втулка плунжера – корпус всасывающего клапанаЛарби, Мохаммед
2006Эффективность химически чистого автомобильного двигателя без наддува на различных топливахШокотов, Н. К.; Янтовский, Е. И.
2006Исследование вариантов применения турбокомпрессора с общим рабочим колесом для турбонаддува ДВСШкабура, В. А.; Пшеничных, С. И.
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 840