Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння" : [785] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Пильов Володимир Олександрович. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) заснована у 1930 році. З 1980року вона є базовою серед українських вузів з моторобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається більше 200 студентів. Обсяг ліцензійного набору є одним з найбільших в університеті. Кафедра входить до складу факультету "Транспортного машинобудування". Завідує кафедрою проректор університету з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії Вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого, доктор технічних наук професор Марченко Андрій Петрович. На кафедрі працює 31 співробітник, серед яких 5 докторів технічних наук, 14кандидатів технічних наук, чотири співробітника мають звання професора, 8 – звання доцента. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2лауреата премії Кабінету міністрів. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» готує фахівців за відповідною спеціальністю для виробничо-технічної, проектно-конструкторської,організаційно-керівної, а також науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, передпродажної підготовки, експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ. На кафедрі існує дві спеціалізації: конструювання та виробництво двигунів внутрішнього згоряння; експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння. Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування; на рівні спеціаліста –інженер-машинобудівник; на рівні магістра – професіонал в галузі. Навчальними планами підготовки студентів передбачено викладання понад 40спеціальних дисциплін, у тому числі «Теоретичні основи теплотехніки», «Теорія ДВЗ», «Палива, мастила та охолоджуючі рідини», «Перспективні конструкції двигунів»,«Інформаційні технології та САПР ДВЗ», «Сучасні проблеми і методи математичного та комп'ютерного моделювання», «Прогресивні технології виготовлення ДВЗ», «Випробування ДВЗ», «Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ», «Особливості експлуатації і ремонту сучасних ДВЗ», «Екологічність ДВЗ», «Енергозбереження в ДВЗ», «Менеджмент організацій з експлуатації і ремонту ДВЗ», «Інтелектуальна власність». Навчання ведеться відповідно до новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в учбовий процес оригінальні методики навчання. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Розроблені методики неодноразово доповідались на методичних конференціях, у тому числі в МДТУ ім. Баумана, Москва, Росія. Для забезпечення навчального процесу фахівцями кафедри постійно видаються та перевидаються підручники,монографії, різноманітна методична література. Зокрема на кафедрі видано унікальний шеститомний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», який удостоєний високої нагороди – Державної премії України. Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри близько 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірів і паливної апаратури,два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні,тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного та суднового двигунів. При КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» заводу ім. Малишева діє філія кафедри. Студенти кафедри щорічно беруть участь та займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Вони неодноразово відмічались нагородами на Міжнародному конкурсі «Будущие асы компьютерного3D-моделирования», що проводиться компанією АСКОН м. С-т. Петербург, Росія. Щорічно студенти кафедри отримують патенти на власні винаходи. Кафедра пишається своїми видатними випускниками. Серед яких 7 завідувачів кафедр НТУ «ХПІ» та інших ВНЗ України, 20 генеральних конструкторів та керівників провідних підприємств України та СНД. Випускники працевлаштовуються на заводах, в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, СТО, машино-тракторних станціях, залізниці, а також на морських і річкових суднах, об’єктах стаціонарної енергетики, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу. Випускникам кафедри, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі. Науковi напрямки Основні наукові напрямки, за якими у теперішній час плідно працюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні співробітники кафедри спрямовані на дослідження та поліпшення процесів сумішоутворення і згоряння двигунів, покращення екологічних і економічних показників, забезпечення використання альтернативних палив та багатопаливності; підвищення ресурсних характеристик ДВЗ, використання перспективних матеріалів і технологій; розробку САПР, нових методик,математичних моделей, програмного забезпечення. Очолюють наукові напрямки професори А.П. Марченко, В.О. Пильов, В.Г.Дяченко, І.В. Парсаданов. На базі кафедри ДВЗ діє Спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.03 – теплові двигуни. На кафедрі захищено 140 кандидатських та 20 докторських дисертацій. Кафедра видає Всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», в якому співробітничають найвідоміші фахівці з теплових двигунів України і зарубіжжя. Вчені кафедри беруть активну участь в Міжнародних конференціях в Україні,Росії, Литві, Німеччині. Кафедра є співзасновником і організатором щорічного Міжнародного конгресу двигунобудівників. Кафедра підтримує зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з Московським державним технічним університетом ім. Н.Е. Баумана (Росія),Празьким технічним університетом (Чехія), з політехнічним університетом м.Кельці (Польща); з університетом Грин-Бей штату Вісконсін (США), з Клайпедським університетом (Литва). Випускаючi спецiaльностi Двигуни внутрішнього згоряння<\p>

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 785
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2010Применение RFM к задачам о колебаниях пластин с разрезами при полиномиальной и сплайн-аппроксимацииБездетко, Елена Олеговна; Осетров, Андрей Александрович
2012Оценка энергетической и экологической эффективности использования биогаза в ДВСКравченко, Сергей Александрович; Зинченко, Мария Георгиевна
2010Возможности применения гибких механизмов Киотского протокола для реализации проектов по снижению выбросов парниковых газовЗинченко, Мария Георгиевна; Кравченко, Сергей Александрович; Тында, О. А.
2013Эффективность использования биогаза в ДВСКравченко, Сергей Александрович; Зинченко, Мария Георгиевна
2010Алюминиевые сплавы и альтернативные материалы для поршнейАкимов, Олег Викторович; Таран, Сергей Борисович; Марченко, Андрей Петрович
2010Выбор рациональных параметров шестизвенных механизмов четвертого класса в задаче обеспечения выстоя выходного звенаЗинченко, Елена Ивановна; Самойленко, Дмитрий Евгеньевич
2010Влияние гальваноплазменной обработки поверхности поршня на механические потери в автотракторном дизелеПарсаданов, Игорь Владимирович; Шпаковский, В. В.; Карягина, И. Н.; Белик, Сергей Юрьевич
2016Дискретное упрочнение высоконагруженных элементов машин: процессы, состояния и эффектыШеремет, В. Н.; Тыжненко, А. Л.; Ткачук, Николай Анатольевич; Шейко, А. И.; Белов, Н. Л.; Кравченко, Сергей Александрович
2015Технологія дискретного зміцнення для поверхонь деталейКравченко, Сергій Олександрович; Посвятенко, Едуард Карпович; Ткачук, Микола Анатолійович; Гончаров, Віктор Григорович; Шеремет, В. М.; Олейник, О. К.; Демиденко, В. І.
2010Розробка напрямів підвищення ефективності масляного охолодженняМатюха, О. В.; Пильов, Володимир Олександрович; Матвєєнко, Володимир Володимирович; Турчин, В. Т.
2015Континуальная и дискретно-континуальная модификация поверхностей деталейТкачук, Николай Анатольевич; Дьяченко, Светлана Степановна; Посвятенко, Эдуард Карпович; Кравченко, Сергей Александрович; Гончаров, Виктор Григорьевич; Шпаковский, Владимир Васильевич; Белов, Николай Львович; Шейко, Александр Иванович; Олейник, Александр Куприянович; Пономаренко, Игорь Владимирович
2016Генеральному конструктору Александру Петровичу Строковуб/а
2016Крупному ученому и специалисту в области термодинамической оптимизации двигателей Николаю Константиновичу Шокотову–90 лет!б/а
2016Влияние подогрева сжатого воздуха на эффективные показатели рабочего процесса пневмодвигателяВоронков, Александр Иванович; Никитченко, Игорь Николаевич
2016Використання теплозахисного покриття для поліпшення теплового стану випускних клапанів форсованого дизеляТриньов, Олександр Володимирович; Самійленко, Сергій Олександрович
2016Анализ существующих методов определения технического состояния судового двигателяСтрелковская, Лилия Александровна
2016Методология определения установленной холодильной мощности теплоиспользующей установки охлаждения наддувочного воздуха главного двигателя транспортного суднаРадченко, Роман Николаевич; Богданов, Николай Семенович
2016Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромкиПылёв, Владимир Александрович; Ариан, Расул
2016Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеляПылёв, Владимир Александрович; Белогуб, Александр Витальевич; Линьков, Олег Юрьевич; Пылёв, Вячеслав Владимирович; Лыков, Сергей Валентинович; Баглай, Павел Сергеевич; Романенко, Игорь Сергеевич; Терно, Александр Анатольевич
2016Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газівПарсаданов, Ігор Володимирович; Сахненко, Микола Дмитрович; Хижняк, Володимир Олександрович; Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 785