Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння" : [866] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Пильов Володимир Олександрович. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) заснована у 1930 році. З 1980року вона є базовою серед українських вузів з моторобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається більше 200 студентів. Обсяг ліцензійного набору є одним з найбільших в університеті. Кафедра входить до складу факультету "Транспортного машинобудування". Завідує кафедрою проректор університету з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії Вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого, доктор технічних наук професор Марченко Андрій Петрович. На кафедрі працює 31 співробітник, серед яких 5 докторів технічних наук, 14кандидатів технічних наук, чотири співробітника мають звання професора, 8 – звання доцента. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2лауреата премії Кабінету міністрів. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» готує фахівців за відповідною спеціальністю для виробничо-технічної, проектно-конструкторської,організаційно-керівної, а також науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, передпродажної підготовки, експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ. На кафедрі існує дві спеціалізації: конструювання та виробництво двигунів внутрішнього згоряння; експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння. Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування; на рівні спеціаліста –інженер-машинобудівник; на рівні магістра – професіонал в галузі. Навчальними планами підготовки студентів передбачено викладання понад 40спеціальних дисциплін, у тому числі «Теоретичні основи теплотехніки», «Теорія ДВЗ», «Палива, мастила та охолоджуючі рідини», «Перспективні конструкції двигунів»,«Інформаційні технології та САПР ДВЗ», «Сучасні проблеми і методи математичного та комп'ютерного моделювання», «Прогресивні технології виготовлення ДВЗ», «Випробування ДВЗ», «Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ», «Особливості експлуатації і ремонту сучасних ДВЗ», «Екологічність ДВЗ», «Енергозбереження в ДВЗ», «Менеджмент організацій з експлуатації і ремонту ДВЗ», «Інтелектуальна власність». Навчання ведеться відповідно до новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в учбовий процес оригінальні методики навчання. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Розроблені методики неодноразово доповідались на методичних конференціях, у тому числі в МДТУ ім. Баумана, Москва, Росія. Для забезпечення навчального процесу фахівцями кафедри постійно видаються та перевидаються підручники,монографії, різноманітна методична література. Зокрема на кафедрі видано унікальний шеститомний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», який удостоєний високої нагороди – Державної премії України. Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри близько 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірів і паливної апаратури,два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні,тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного та суднового двигунів. При КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» заводу ім. Малишева діє філія кафедри. Студенти кафедри щорічно беруть участь та займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Вони неодноразово відмічались нагородами на Міжнародному конкурсі «Будущие асы компьютерного3D-моделирования», що проводиться компанією АСКОН м. С-т. Петербург, Росія. Щорічно студенти кафедри отримують патенти на власні винаходи. Кафедра пишається своїми видатними випускниками. Серед яких 7 завідувачів кафедр НТУ «ХПІ» та інших ВНЗ України, 20 генеральних конструкторів та керівників провідних підприємств України та СНД. Випускники працевлаштовуються на заводах, в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, СТО, машино-тракторних станціях, залізниці, а також на морських і річкових суднах, об’єктах стаціонарної енергетики, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу. Випускникам кафедри, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі. Науковi напрямки Основні наукові напрямки, за якими у теперішній час плідно працюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні співробітники кафедри спрямовані на дослідження та поліпшення процесів сумішоутворення і згоряння двигунів, покращення екологічних і економічних показників, забезпечення використання альтернативних палив та багатопаливності; підвищення ресурсних характеристик ДВЗ, використання перспективних матеріалів і технологій; розробку САПР, нових методик,математичних моделей, програмного забезпечення. Очолюють наукові напрямки професори А.П. Марченко, В.О. Пильов, В.Г.Дяченко, І.В. Парсаданов. На базі кафедри ДВЗ діє Спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.03 – теплові двигуни. На кафедрі захищено 140 кандидатських та 20 докторських дисертацій. Кафедра видає Всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», в якому співробітничають найвідоміші фахівці з теплових двигунів України і зарубіжжя. Вчені кафедри беруть активну участь в Міжнародних конференціях в Україні,Росії, Литві, Німеччині. Кафедра є співзасновником і організатором щорічного Міжнародного конгресу двигунобудівників. Кафедра підтримує зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з Московським державним технічним університетом ім. Н.Е. Баумана (Росія),Празьким технічним університетом (Чехія), з політехнічним університетом м.Кельці (Польща); з університетом Грин-Бей штату Вісконсін (США), з Клайпедським університетом (Литва). Випускаючi спецiaльностi Двигуни внутрішнього згоряння<\p>

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 866
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2008Применение методов компьютерно-интегрированного ресурсного проектирования к литым деталям ДВС по критерию эксплуатационных характеристик на примере колеса турбины турбокомпрессораАкимов, Олег Викторович; Солошенко, В. А.; Марченко, Андрей Петрович; Петросянц, В. А.
2009Улучшение энергоэкологических показателей автономной энергоустановки за счет использования смесевых моторных топлив и системы утилизации теплотыСтроков, Александр Петрович; Левтеров, Антон Михайлович; Нечволод, П. Ю.
2017Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеляТриньов, Олександр Володимирович; Коростиченко, Владислав Вадимович; Бугайцов, Роман Юрійович
2017Утилизация теплоты вторичных энергоресурсов судовых малооборотных двигателей, работающих на альтернативном топливеТкач, Михаил Романович; Тимошевский, Борис Георгиевич; Доценко, Сергей Михайлович; Галынкин, Юрий Николаевич; Шалапко, Денис Олегович
2017Борису Георгиевичу Тимошевскому – 70 летб/а
2017Реализация теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля абсорбционным термотрансформатором охлаждения циклового воздухаРадченко, Роман Николаевич; Богданов, Николай Семенович; Радченко, Николай Иванович; Андреев, Андрей Адольфович
2017Розробка універсального електронного регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеляПрохоренко, Андрій Олексійович; Кравченко, Сергій Сергійович; Карягін, Ігор Миколайович; Вовк, Євгеній Геннадійович; Думенко, Петро Іванович
2017Влияние условий подвода воздуха на характеристики впрыскивания топливно-воздушной смеси системой топливоподачи судового среднеоборотного дизеляПоловинка, Эдуард Михайлович; Ткач, Юрий Иванович
2017Парсаданову Игорю Владимировичу – 70 лет!б/а
2017Обґрунтування вибору форми камери згоряння при застосуванні каталітичного покриття на поверхні поршняПарсаданов, Ігор Володимирович; Хижняк, Володимир Олександрович; Рикова, Інна Віталіївна
2017Вплив параметрів системи паливоподачі на індикаторні показники дизеля при роботі на водопаливній емульсіїМарченко, Андрій Петрович; Парсаданов, Ігор Володимирович; Савченко, Анатолій Вікторович; Карягін, Ігор Миколайович
2017К расчету течения газов через кольцевые уплотнения ДВС с учетом динамики поршневых колецЗаренбин, Владимир Георгиевич; Колесникова, Татьяна Николаевна
2017Использование теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля для охлаждения циклового воздуха эжекторным термотрансформаторомРадченко, Роман Николаевич; Богданов, Николай Семенович; Радченко, Николай Иванович; Андреев, Андрей Адольфович
2017Особенности задания граничных условий нестационарной задачи теплопроводности поршня дизеляМордвинцева, Ирина Александровна; Клименко, Александр Николаевич; Ариан, Расул; Линьков, Олег Юрьевич; Пылёв, Владимир Александрович
2017К 80-летию со дня рождения Н. К. РязанцеваМарченко, Андрей Петрович; Епифанов, Виталий Валерьевич; Парсаданов, Игорь Владимирович
2017Влияние параметров настройки ПИД-регулятора скорости на расход топлива дизеляЛисовал, Анатолий Анатольевич; Вербовский, Алексей Валериевич; Штрибец, Валерий Валерьевич
2017Модифікація конструкції та складу композитів в кришках кокілів для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗКлименко, Леонід Павлович; Андрєєв, В'ячеслав Іванович; Прищепов, Олег Федорович; Шугай, Віктор Васильович; Случак, Олександр Ігоревич
2017Методика определения причины неисправности ДВС при тяжелых эксплуатационных поврежденияхХрулев, Александр Эдуардович; Кочуренко, Юрий Вильевич
2017Метод экспериментально-расчетного определения жесткости кривошипа коленчатого валаГрицюк, Александр Васильевич; Ревелюк, Иван Сергеевич; Левченко, Денис Вадимович
2017Повышение эффективности энергетических установок судов-газовозов применением термохимических технологийЧередниченко, Александр Константинович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 866