Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння" : [909] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Пильов Володимир Олександрович. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) заснована у 1930 році. З 1980року вона є базовою серед українських вузів з моторобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається більше 200 студентів. Обсяг ліцензійного набору є одним з найбільших в університеті. Кафедра входить до складу факультету "Транспортного машинобудування". Завідує кафедрою проректор університету з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії Вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого, доктор технічних наук професор Марченко Андрій Петрович. На кафедрі працює 31 співробітник, серед яких 5 докторів технічних наук, 14кандидатів технічних наук, чотири співробітника мають звання професора, 8 – звання доцента. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2лауреата премії Кабінету міністрів. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» готує фахівців за відповідною спеціальністю для виробничо-технічної, проектно-конструкторської,організаційно-керівної, а також науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, передпродажної підготовки, експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ. На кафедрі існує дві спеціалізації: конструювання та виробництво двигунів внутрішнього згоряння; експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння. Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування; на рівні спеціаліста –інженер-машинобудівник; на рівні магістра – професіонал в галузі. Навчальними планами підготовки студентів передбачено викладання понад 40спеціальних дисциплін, у тому числі «Теоретичні основи теплотехніки», «Теорія ДВЗ», «Палива, мастила та охолоджуючі рідини», «Перспективні конструкції двигунів»,«Інформаційні технології та САПР ДВЗ», «Сучасні проблеми і методи математичного та комп'ютерного моделювання», «Прогресивні технології виготовлення ДВЗ», «Випробування ДВЗ», «Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ», «Особливості експлуатації і ремонту сучасних ДВЗ», «Екологічність ДВЗ», «Енергозбереження в ДВЗ», «Менеджмент організацій з експлуатації і ремонту ДВЗ», «Інтелектуальна власність». Навчання ведеться відповідно до новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в учбовий процес оригінальні методики навчання. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Розроблені методики неодноразово доповідались на методичних конференціях, у тому числі в МДТУ ім. Баумана, Москва, Росія. Для забезпечення навчального процесу фахівцями кафедри постійно видаються та перевидаються підручники,монографії, різноманітна методична література. Зокрема на кафедрі видано унікальний шеститомний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», який удостоєний високої нагороди – Державної премії України. Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри близько 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірів і паливної апаратури,два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні,тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного та суднового двигунів. При КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» заводу ім. Малишева діє філія кафедри. Студенти кафедри щорічно беруть участь та займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Вони неодноразово відмічались нагородами на Міжнародному конкурсі «Будущие асы компьютерного3D-моделирования», що проводиться компанією АСКОН м. С-т. Петербург, Росія. Щорічно студенти кафедри отримують патенти на власні винаходи. Кафедра пишається своїми видатними випускниками. Серед яких 7 завідувачів кафедр НТУ «ХПІ» та інших ВНЗ України, 20 генеральних конструкторів та керівників провідних підприємств України та СНД. Випускники працевлаштовуються на заводах, в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, СТО, машино-тракторних станціях, залізниці, а також на морських і річкових суднах, об’єктах стаціонарної енергетики, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу. Випускникам кафедри, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі. Науковi напрямки Основні наукові напрямки, за якими у теперішній час плідно працюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні співробітники кафедри спрямовані на дослідження та поліпшення процесів сумішоутворення і згоряння двигунів, покращення екологічних і економічних показників, забезпечення використання альтернативних палив та багатопаливності; підвищення ресурсних характеристик ДВЗ, використання перспективних матеріалів і технологій; розробку САПР, нових методик,математичних моделей, програмного забезпечення. Очолюють наукові напрямки професори А.П. Марченко, В.О. Пильов, В.Г.Дяченко, І.В. Парсаданов. На базі кафедри ДВЗ діє Спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.03 – теплові двигуни. На кафедрі захищено 140 кандидатських та 20 докторських дисертацій. Кафедра видає Всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», в якому співробітничають найвідоміші фахівці з теплових двигунів України і зарубіжжя. Вчені кафедри беруть активну участь в Міжнародних конференціях в Україні,Росії, Литві, Німеччині. Кафедра є співзасновником і організатором щорічного Міжнародного конгресу двигунобудівників. Кафедра підтримує зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з Московським державним технічним університетом ім. Н.Е. Баумана (Росія),Празьким технічним університетом (Чехія), з політехнічним університетом м.Кельці (Польща); з університетом Грин-Бей штату Вісконсін (США), з Клайпедським університетом (Литва). Випускаючi спецiaльностi Двигуни внутрішнього згоряння<\p>

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 909
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Підвищення долі теплової енергії, що виробляється в паросилових установках з двигунами внутрішнього згорянняПильов, Вячеслав Володимирович
2018Експериментальне дослідження теплового стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеляТриньов, Олександр Володимирович; Сівих, Дмитро Георгійович; Бугайцов, Руслан Юрійович
2018Моделювання зносостійкості композиційного покриття для поверхонь поршнів двз авіаційної наземної технікиТамаргазін, Олександр Анатолійович; Довгаль, Андрій Григорович; Приймак, Людмила Борисівна
2018Математичне моделювання процесів сумішоутворення та згоряння в дизелі на водопаливній емульсіїСавченко, Анатолій Вікторович
2018Універсальний електронний регулятор дизеля на основі електричного сервоактуатораПрохоренко, Андрій Олексійович; Кравченко, Сергій Сергійович; Самойленко, Дмитро Євгенович; Карягін, Ігор Миколайович; Таланін, Дмитро Сергійович
2018Концептуальні основи створення універсальних систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелівПолив'янчук, Андрій Павлович; Парсаданов, Ігор Володимирович; Каслін, Олександр Ігорович; Скурідіна, Олена Олександрівна
2018Оцінка впливу покриття поверхні поршнів на показники дизеляПарсаданов, Ігор Володимирович; Островерх, Вадим Вікторович; Клименко, Олександр Миколайович; Павлов, Дмитро Вікторович; Строков, Олександр Петрович
2018100 лет специальности "Двигатели внутреннего сгорания" в УкраинеМарченко, Андрей Петрович; Парсаданов, Игорь Владимирович; Пылев, Владимир Александрович
2018Сравнение показателей работы различных регуляторов скорости на автомобильном дизелеЛисовал, Анатолий Анатольевич; Вербовский, Алексей Валерьевич
2018Investigation of relationship between coefficients of operation efficiency of diesel particulate matter filters of diesel ICE. Part 1: Particulate matter emission and opacityKondratenko, O. M.
2018Дослідження зносу чавунних поверхонь пар тертя, модифікованих титановою губкоюКлименко, Леонід Павлович; Андрєєв, Вячеслав Іванович; Дихта, Леонід Михайлович; Прищепов, Олег Федорович; Случак, Олександр Ігорович; Шугай, Віктор Васильович
2018Влияние неисправностей в системе смазки на характер повреждения подшипников ДВСХрулев, Александр Эдуардович; Кротов, Максим Валерьевич
2018Распространение пламени по струе капель жидких топливКалинчак, Валерий Владимирович; Фудулей, Татьяна Александровна; Копейка, Александр Кузьмич; Олифиренко, Юлия Александровна; Дараков, Денис Сергеевич
2018Розрахункове визначення впливу складу біогазу на характеристики транспортного двигунаБганцев, Валерій Микитович; Левтеров, Антон Михайлович; Гладкова, Наталія Юріївна
2018Сравнительная расчетная оценка показателей рабочего цикла тепловозного двигателяАвраменко, Андрей Николаевич
2018Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervalsPolyanskaya, Tatyana Semenovna; Naboka, Olena Oleksiyivna
2018Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної економічностї двигуна легкового автомобіляОсетров, Олександр Олександрович; Альохін, Дмитро Сергійович; Бекарюк, Олександр Миколайович
2018Локальне охолодження теплонапружених деталей ДВЗТриньов, Олександр Володимирович
2018Влияние неравномерности впрыскивания бензина на индикаторные показатели автомобильного двигателяСивых, Дмитрий Георгиевич; Пойда, Анатолий Николаевич
2018Перспективные технические средства регулирования момента начала впрыска топлива в мощном транспортном дизель-генератореБогаевский, Александр Борисович; Борисенко, Анатолий Николаевич; Кубрик, Борис Иванович; Лавриненко, Ольга Валериевна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 909