Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54006
Title: Спосіб відриву бортів шини від обода колеса транспортного засобу і пристрій для його здійснення
Authors: Сергієнко, Микола Єгорович
Худолій, Олександр Іванович
Сергієнко, Антон Миколайович
Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович
Калінін, Павло Миколайович
Агапов, Олег Миколайович
Борисенко, Анатолій Миколайович
Стаховський, Олег Валерійович
Косарєв, Олександр Владиславович
Шабалін, Олег Юрійович
Keywords: патент; демонтаж шин; технічне обслуговування; ремонт
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 120799 Україна, МПК B60C 25/128 (2006.01) B60C 25/125 (2006.01) B60C 25/04 (2006.01). Спосіб відриву бортів шини від обода колеса транспортного засобу і пристрій для його здійснення / Сергієнко М. Є., Худолій О. І., Сергієнко А. М., Гасанов М. І., Калінін П. М., Агапов О. М., Борисенко А. М., Стаховський О. В., Косарєв О. В., Шабалін О. Ю. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2018 05034 ; заявл. 07.05.2018 ; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3. – 9 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, зокрема, до способів і пристроїв для демонтажу шин. Спосіб відриву бортів шини від обода колеса транспортного засобу полягає в силовому впливі робочою частиною відбортовочного механізму у вигляді роликів на шину біля обода колеса у зустрічному напрямку по осі, паралельній осі колеса при його обертанні відносно робочої частини отбортовочного механізму до відриву бортів шини від обода. Обертання колеса здійснюється періодично від двигуна через трансмісію транспортного засобу. Причому після виконання зближення роликів в зустрічному напрямку виконується один оборот колеса, наприклад, вперед, з подальшою зупинкою і подальшим виконанням зближення роликів в зустрічному напрямку, виконується один оборот колеса, наприклад, назад, з подальшою зупинкою і повторенням періодичності операцій до повного відриву бортів шини від обода. Пристрій відриву бортів шини від обода колеса транспортного засобу містить корпус, встановлений на ньому механізм повороту колеса, закріплені на корпусі віджимні важелі з роликами на кінцях, привід переміщення зазначених важелів. На корпусі над колесами жорстко паралельно осі колеса в горизонтальній площині встановлені підтримуючі направляючі елементи для подовжнього переміщення по них і замкової взаємодії з відповідним двотаврових профілем, виконаним у верхній частині важелів, що мають по всій довжині в поперечному перерізі Т-подібний профіль ребер жорсткості. Причому вертикальний елемент профілю виконаний в площині, перпендикулярній осі коліс. Нижче кріплення важелів на напрямних елементах по вертикалі на важелях в горизонтальній площині паралельно осі колеса виконані різьбові гнізда для взаємодії зі стрижнем, виконаним складеним з двох стрижнів з можливістю взаємодії між собою в осьовому напрямку за допомогою замкового механізму двосторонньої дії, що містить на одному кінці стрижня знімний порожнистий наконечник з симетричними наскрізними Т-подібними проточками в діаметральному напрямку, а на іншому кінці іншого стрижня знімний наконечник з виступами, виконаними на зовнішній поверхні в діаметральном напрямку, для взаємодії з вищезазначеними проточками. Стрижні з кінців протилежних замкового з'єднання мають різьбові ділянки і на периферії квадратні наконечники з проточками і округлими торцями, з можливістю взаємодії згаданих проточок з горизонтальними пазами, виконаними на Г-подібних кронштейнах, закріплених на корпусі нижче підтримуючих напрямних елементів в одній вертикальній площині. Причому зовнішній діаметр наконечників не більше зовнішнього діаметра різьби, а різьба на ділянках з'єднувальних стрижнів і у відповідних різьбових гніздах виконана з протилежним напрямком витків. Кріплення напрямних елементів на корпусі по вертикалі виконано між осями коліс транспортного засобу. Кількість місць кріплення напрямних елементів на стороні корпусу на одне менше кількості коліс на цій же стороні корпусу транспортного засобу. Технічний результат полягає в підвищенні оперативності, автономності, мобільності демонтажу шин і зниженні витрат на ремонт коліс транспортного засобу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54006
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Serhiienko_Patent_120799.pdf434,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.