Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54012
Title: Оптика, атомна і ядерна фiзика
Authors: Водоріз, Ольга Станіславівна
Любченко, Олена Анатоліївна
Тавріна, Тетяна Володимирівна
Keywords: навчальний посібник; геометрична оптика; хвильова оптика; інтерференція світла; дифракція світла; поляризація світла; елементи спеціальної теорії відносності; квантова оптика; теплове випромінювання; фотони; борівська теорія атома водню; елементи квантової механіки; елементи ядерної фізики; радіоактивність
Issue Date: 2021
Citation: Водоріз О. С. Оптика, атомна і ядерна фiзика [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. С. Водоріз, О. А. Любченко, Т. В. Тавріна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 159 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54012.
Abstract: Навчальний посібник з курсу "Фізика" містить теоретичний матеріал з розділів "Оптика", "Атомна і ядерна фізика", а також питання для самоперевірки. Призначено для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2951-4887
orcid.org/0000-0003-3310-6250
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54012
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Vodoriz_Optyka_atomna_i_yaderna_fizyka.pdf3,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.