Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54094
Title: Індикатор зусилля розриву в талевому канаті
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Матвієнко, Андрій Михайлович
Карпенко, Богдан Олегович
Keywords: патент; корисна модель; нафтогазова галузь; електронні реєструючі пристрої; індуктивні перетворювачі
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 106756 Україна, МПК (2016.01) G01L 1/00. Індикатор зусилля розриву в талевому канаті / Білецький В. С., Матвієнко А. М., Карпенко Б. О. ; власник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка (Україна). – № u 2015 09864 ; заявл. 12.10.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Індикатор зусилля розриву в талевому канаті складається з чутливого елемента, перетворювача та реєструючого пристрою. Чутливий елемент являє собою листову пружину, шарнірно з'єднану з штоком індуктивного перетворювача механічного переміщення, сигнал з якого передається на електронний реєструючий пристрій.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
orcid.org/0000-0002-6571-0623
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54094
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Biletskyi_Patent_106756.pdf211,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.