Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54102
Title: Спосіб збагачення залізних руд
Authors: Бизов, Володимир Федорович
Кравцов, Віталій Миколайович
Білецький, Володимир Стефанович
Кравцов, Євген Миколайович
Малий, Борис Мусійович
Хіноцька, Алла Анатоліївна
Кравцов, Микола Кирилович
Keywords: патент; корисна модель; корисні копалини; магнітні поля; кварцити Кривбаса
Issue Date: 2008
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 38026 Україна, МПК (2006) B03C 1/00. Спосіб збагачення залізних руд / Бизов В. Ф., Кравцов В. М., Білецький В. С., Кравцов Є. М., Малий Б. М., Хіноцька А. А., Кравцов М. К. ; власник Криворіз. техн. ун-т (Україна). – № u 2008 05266 ; заявл. 22.04.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб збагачення залізних руд, що включає декілька стадій подрібнення, класифікації і магнітної сепарації, який відрізняється тим, що після кожної стадії подрібнення магнітну сепарацію проводять у два прийоми, причому перший прийом проводять при напруженості магнітного поля 100-135кА/м, швидкості обертання барабана 1-2м/с і положенні магнітної системи в робочій зоні сепаратора відносно горизонтальної осі, що складає 17-20°, з одержанням відвальних хвостів і магнітного продукту, який направляють на перечистку у другому прийомі при напруженості магнітного поля 14-30кА/м, швидкості обертання барабана 3-5м/с і положенні магнітної системи в робочій зоні сепаратора відносно горизонтальної осі, що складає 22-30°, з одержанням концентрату і промпродукту, який направляють на доздрібнення в подальшу стадію. 2. Спосіб збагачення залізних руд за п. 1, який відрізняється тим, що другий прийом магнітної сепарації проводять на зливі класифікації магнітного продукту першого прийому кожної стадії подрібнення.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54102
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Byzov_Patent_38026.pdf130,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.