Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54139
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мерчандайзинг"
Authors: Шапран, Олена Євгенівна
Keywords: методичні вказівки; торгівля; викладка товарів; мережа Інтернет; POS-матеріали
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мерчандайзинг" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" першого (бакалавр.) рівня освіти усіх форм навчання / уклад. О. Є. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 56 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54139.
Abstract: У сучасних умовах торгівля є складним, багаторівневим, динамічним бізнесом. Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від торговців і товаровиробників використання дієвих інструментів забезпечення їх прибутковості у конкурентному середовищі. Дані методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мерчандайзинг" розроблено відповідно до навчального плану підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 075 "Маркетинг". Курс дисципліни "Мерчандайзинг" включає в себе 10 тем, що вміщують теоретичні питання, тести та практичні завдання з рекомендаціями щодо їх розв’язання. Надається список літератури, використання якої допоможе краще зрозуміти зміст питань курсу та отримати навички у розв’язанні практичних завдань.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6921-1445
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54139
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Merchandaizynh.PDF651,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.