Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54141
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Мерчандайзинг"
Authors: Шапран, Олена Євгенівна
Keywords: методичні вказівки; викладка товарів; торгівля; мережа Інтернет; POS-матеріали
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Мерчандайзинг" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" першого (бакалавр.) рівня освіти усіх форм навчання / уклад. О. Є. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 22 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54141.
Abstract: У сучасних умовах торгівля є складним, багаторівневим, динамічним бізнесом. Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від торговців і товаровиробників використання дієвих інструментів забезпечення їх прибутковості у конкурентному середовищі. Дані методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Мерчандайзинг" розроблено відповідно до навчального плану підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 075 "Маркетинг". За змістом вони включають в себе вступ, структуру навчальної дисципліни "Мерчандайзинг", методичне забезпечення самостійної роботи студентів, вимоги щодо виконання індивідуального завдання, методичне забезпечення поточного і підсумкового контролю знань, список літератури і додатки.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6921-1445
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54141
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Merch.PDF524,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.