Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54143
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Програмування мікропроцесорів"
Authors: Подорожняк, Андрій Олексійович
Любченко, Наталія Юріївна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; програмне забезпечення; комп'ютерні системи; навчальний процес
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Програмування мікропроцесорів" [Електронний ресурс] : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: А. О. Подорожняк, Н. Ю. Любченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 15 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54143.
Abstract: Самостійна робота студентів (СРС) – навчальна та навчально-дослідницька робота студентів, яка виконується у позаудиторний (аудиторний) час за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його особистої участі. СРС не тільки сприяє ефективному засвоєнню навчальної інформації, способів здійснення пізнавальної або професійної діяльності, але й вихованню у студентів таких якостей, як відповідальність, ініціативність та працьовитість. Метою викладання дисципліни "Програмування мікропроцесорів" є ознайомлення студентів з принципами побудови мікропроцесорів (МП) та мікропроцесорних систем (МПС); вивчення структур і режимів функціонування мікропроцесорних засобів, програмування МП та пристроїв з їх оточення; вивчення основних режимів роботи МП і методів сегментної та сторінкової організації пам’яті; вивчення основних вузлів МП; вивчення сигналів системної шини МП і режимів передачі даних по системній шині; набуття практичних навичок побудови МПС та програмування роботи МП у заданому режимі. За результатами навчання студенти повинні знати і розуміти наукові й математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж, а також уміти: – застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності; – розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем; розраховувати та експлуатувати типове для спеціальності обладнання; – здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії; – оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6688-8407
orcid.org/0000-0002-4575-4741
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54143
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramuvannia_mikroprotsesoriv.pdf336,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.