Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54170
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні"
Authors: Мелень, Олена Валентинівна
Keywords: методичні вказівки; ринкові відносини; бухгалтерський облік; навчальний процес; індивідуальні завдання
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання першого (бакалавр.) рівня спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. О. В. Мелень ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 41 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54170.
Abstract: З розвитком ринкових відносин облік у системі оподаткування стає одним з основних видів обліку в державі. Необхідність його організації обумовлена забезпеченням умов для проведення державного контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання. Метою дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" є формування знань та навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм. Об’єктом навчальної дисципліни є облікова система, яка базується на даних бухгалтерського обліку та правилах податкового законодавства і забезпечує інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату податків та зборів (обов’язкових платежів). Предметом є методологія податкового обліку та звітності суб’єктів господарювання. Завданням навчальної дисципліни є: вивчення організаційних основ ведення податкового обліку суб’єктів підприємництва, які працюють за загальною або спрощеною системами обліку й оподаткування.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54170
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Oblik.pdf520,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.