Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54171
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні"
Authors: Мелень, Олена Валентинівна
Keywords: методичні вказівки; ринкові відносини; підприємницька діяльність; бухгалтерський облік; навчальний процес
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання першого (бакалавр.) рівня спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. О. В. Мелень ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54171.
Abstract: З розвитком ринкових відносин облік у системі оподаткування стає одним з основних видів обліку в державі. Необхідність його організації обумовлена забезпеченням умов для проведення державного контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання. Метою дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" є формування знань та навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів на підприємствах різних форм власності та організаційно–правових форм. Об’єктом навчальної дисципліни є облікова система, яка базується на даних бухгалтерського обліку та правилах податкового законодавства і забезпечує інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату податків та зборів (обов’язкових платежів). Предметом є методологія податкового обліку та звітності суб’єктів господарювання. Завданням навчальної дисципліни є: вивчення організаційних основ побудови діяльності суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб; ведення податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеною системою обліку й оподаткування; ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого і середнього бізнесу відповідно до вимог НП(С)БО.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54171
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Oblik_i_zvitnist.pdf585,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.