Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54175
Title: Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни "Історія Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Authors: Гутник, Марина Валеріївна
Журило, Дмитро Юрійович
Ткаченко, Світлана Сергіївна
Тверитникова, Олена Євгенівна
Keywords: методичні вказівки; вища технічна школа Європи; наукова діяльність; електротехнічна освіта; студентське життя; Доба Великого терору; комерціалізація
Issue Date: 2021
Citation: Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни "Історія Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Електронний ресурс] : для аспірантів спец. 032 "Історія та археологія" / уклад.: М. В. Гутник [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 56 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54175.
Abstract: Мета вивчення навчальної дисципліни "Історія Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" полягає у формуванні у аспірантів поглиблених знань з історії зародження та подальшого розвитку вищої технічної освіти, провідних вищих технічних навчальних закладів України, зокрема Харківського політехнічного інституту, особливості розвитку та досягнень професорсько-викладацького складу, організації наукової діяльності та їх практичного застосування у своїй дослідницькій роботі. Завдання дисципліни: систематизація знань з історії вищої технічної освіти, зокрема Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", олюднення історії, формування патріотичного світогляду.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6288-7362
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54175
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Istoriia.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.