Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54176
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Управління розвитком персоналу"
Authors: Гуцан, Олександр Миколайович
Keywords: методичні вказівки; кар'єрограма; професійний розвиток; навчальний процес; етапи життєвого шляху
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Управління розвитком персоналу" : для студентів спец. 051 "Економіка" / уклад. О. М. Гуцан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 32 с.
Abstract: Навчальна дисципліна "Управління розвитком персоналу" являє собою важливу складову підготовки спеціалістів. Це пояснюється тим, що Україна визначила шлях невпинного розвитку усіх сфер суспільно-економічного життя з метою підняття якості науково-технічних розробок і виробництва продукції, підвищення конкурентного статусу до рівня сучасних світових вимог. Відповідно до комплексу проблем, що повинні вирішуватися в процесі наукової організації праці, сформульовані та висвітлені теми навчального процесу, спрямованого на поєднання теоретичних знань та певних практичних навичок. Об’єктом навчальної дисципліни є процес розвитку персоналу організації. Предмет навчальної дисципліни – система знань, пов’язаних з цілеспрямованим впливом на працівників підприємства для забезпечення ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності підприємства з одночасним збагаченням інтелектуального, творчого і культурного потенціалу працівників, задоволенням їх потреб у професійному навчанні, розвитку трудової кар’єри, професійно-кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку. Мета навчальної дисципліни – допомогти студентам, слухачам опанувати теоретичні основи та виробити вміння, практичні навички з планування та організації розвитку персоналу в умовах ринкової економіки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54176
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Upravlinnia.pdf558,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.