Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54177
Title: Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни "Управління персоналом"
Authors: Гуцан, Олександр Миколайович
Keywords: методичні вказівки; економіка; менеджмент; навчальний процес; конкурентоспроможність
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни "Управління персоналом" : для студентів спец. 072 "Фінанси", 075 "Маркетинг" / уклад. О. М. Гуцан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 12 с.
Abstract: Навчальна дисципліна "Управління персоналом" являє собою важливу складову підготовки спеціалістів. Це пояснюється тим, що Україна в сучасних економічних умовах визначила шлях невпинного розвитку усіх сфер суспільно-економічного життя з метою підняття якості життя, підвищення конкурентного статусу до рівня сучасних світових вимог. Відповідно до комплексу проблем, що повинні вирішуватися в процесі ефективного управління персоналом, сформульовані та висвітлені додаткові теми навчального процесу, спрямованого на поєднання теоретичних знань та практичних навичок студентів. Об’єкт навчальної дисципліни – соціальна підсистема будь-якої організації, яка функціонує в сфері створення товарів і (або) послуг. Предмет навчальної дисципліни – процес комплектування організацій працівниками, їх розвиток, оцінення й стимулювання, формування високоефективних колективів, стратегічного й оперативного управління окремими працівниками і їх групами. Мета навчальної дисципліни – допомогти студентам та слухачам опанувати загальні теоретичні основи та виробити вміння та певні практичні навички з планування та організації управління персоналом в умовах ринкової економіки. Дисципліна "Управління персоналом" є однією з дисциплін, вивчення яких сприяє ефективному формуванню у майбутніх спеціалістів навичок та відповідного образу економічного мислення, необхідних здібностей для подальшого використання у майбутній практичній діяльності за фахом. Питання, що розглядаються при вивченні даної дисципліни, являють собою великий науковий і практичний інтерес, оскільки застосування ефективних заходів з управління персоналом та його управління становлять основу подальшого економічного розвитку як відповідного економічного суб’єкта так і країни в цілому, ефективного використання трудового потенціалу організації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54177
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Upravlinnia_personalom.pdf265,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.