Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54205
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Технологічне підприємництво та біржова діяльність"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Шапран, Євген Миколайович
Keywords: методичні вказівки; хеджування; ф'ючерсні контракти; економіка; біржовий ринок; управління
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Технологічне підприємництво та біржова діяльність" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістер.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський, Є. М. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54205.
Abstract: Технологічне підприємництво – це створення нового бізнесу, в основу стійкої конкурентної переваги якого покладена інноваційна високотехнологічна (наукоємна) ідея. Полем діяльності технологічного комерційного підприємництва служать товарні біржі, а фінансового – фондові. Тому зростаючий інтерес до технологічного підприємництва та біржової діяльності в Україні зумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. Дисципліна "Технологічне підприємництво та біржова діяльність" вивчає теоретичні та практичні засади економіки і організації технологічного підприємництва та його управління, організації та функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій. Вивчення цієї дисципліні безпосередньо спирається на такі дисципліни, як торговельне підприємництво; комерційну діяльність; економіку та організацію інноваційної діяльності у торгівлі. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі "Технологічне підприємництво та біржова діяльність". Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з технологічного підприємництва та біржової діяльності. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач. Для більш детального вивчення матеріалу рекомендуються такі навчальні видання.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
orcid.org/0000-0002-9236-0905
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54205
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Tekhnolohichne_pidpryiemnytstvo.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.