Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54206
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти 2"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Keywords: методичні вказівки; сичугові сири; молочні консерви; яйця курячі; жири тваринного походження; жири рослинного походження; рибні консерви; ковбасні вироби; розмірні знаки
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти 2" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалавр.) рівня усіх форм навчання / уклад. О. Б. Білоцерківський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 56 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54206.
Abstract: Харчові продукти – це об’єкти тваринного та рослинного походження, які використовують в їжі у натуральному чи переробленому вигляді як джерело енергії, харчових речовин. Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в харчових речовинах для нормальної життєдіяльності. Дисципліна "Харчові продукти 2" вивчає фізичні, хімічні та біологічні властивості продуктів тваринного походження та зміни цих властивостей на всіх етапах товаропросування. Тому ця дисципліна тісно пов’язана з харчовою промисловістю, сільським господарством та торгівлею, а також із багатьма галузями науки – фізіологією харчування, технологією виготовлення їжі, мікробіологією, холодильною технологією, економікою, комерційною діяльністю. Широко використовуються в цьому курсі дані фізики, хімії, біохімії та математики. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі "Харчові продукти 2". Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з харчових продуктів. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач. Для більш детального вивчення матеріалу рекомендуються такі навчальні видання.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54206
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Kharchovi_produkty.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.