Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілоцерківський, Олександр Борисовичuk
dc.contributor.authorШапран, Олена Євгенівнаuk
dc.date.accessioned2021-09-23T08:40:03Z-
dc.date.available2021-09-23T08:40:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Регіональна економіка" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалавр.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський, Є. М. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 80 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54207.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54207-
dc.description.abstractСучасний етап світового розвитку характеризується підвищенням ролі регіонів у складі національних економік країн. Тому глобалізація світової економіки, розвиток економіки України та її регіонів у ринкових умовах, адміністративна реформа та надання більшої самостійності територіям, зв’язок між особливостями розвитку регіонів та конкурентоспроможністю держави обумовлюють актуальність та необхідність вивчення регіональної економіки. Метою дисципліни "Регіональна економіка" є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, механізми та закономірності функціонування економіки, а також економічного мислення. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в дисципліні "Регіональна економіка". Кожен розділ присвячений окремій темі дисципліни. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з регіональної економіки. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач. Для більш детального вивчення матеріалу рекомендуються такі навчальні видання.uk
dc.language.isouk-
dc.subjectметодичні вказівкиuk
dc.subjectміжгалузеві господарські комплексиuk
dc.subjectнаселенняuk
dc.subjectтрудовий потенціалuk
dc.subjectкоефіцієнт міжрайонної товарностіuk
dc.titleМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Регіональна економіка"uk
dc.typeLearning Objecten
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-4707-7964-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-9236-0905-
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rehionalna_ekonomika.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.