Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54213
Title: Оцінка бізнесу
Authors: Краснокутська, Наталія Станіславівна
Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: навчальний посібник; оцінка нематеріальних активів; поняття вартості; класифікація машин; нерухоме майно; віртуальні активи
Issue Date: 2021
Publisher: Монограф
Citation: Краснокутська Н. С. Оцінка бізнесу : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Монограф, 2021. – 229 с. – Представлено: с. 8-9 ; 10-12 ; 13-36 ; 37-38 ; 39-43 ; 44-47.
Abstract: Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам оцінки бізнесу та вартості підприємств у сучасних економічних умовах. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність оціночної діяльності, принципи та методи її здійснення. Особливу увагу приділено розкриттю змісту основних теоретичних, методичних і практичних питань вартісної концепції оцінки бізнесу та окремих елементів майна підприємства. Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду оцінки бізнесу підкріплюється питаннями для обговорення, тестовим контролем і практичними завданнями. Навчальний посібник пропонується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, менеджерів та аналітиків підприємств, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку оціночної діяльності в Україні.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8184-3816
orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54213
ISBN: 978-617-8059-13-2
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Krasnokutska_Otsinka_biznesu.pdf584,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.