Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54214
Title: The origins of electrical engineering studies in the Ukraine and their shaping under the influence of the European scientific school (the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries)
Other Titles: Początki badań elektrotechnicznych na Ukrainie i ich kształtowanie się pod wpływem europejskiej szkoły naukowej (koniec XIX – początek XX wieku)
Authors: Gutnyk, Maryna
Tverytnykova, Olena
Chrzan, Krystian Leonard
Keywords: electrical science; education; scientific school; Europe; Ukraine; elektrotechnika; edukacja; szkoła naukowa; Europa; Ukraina
Issue Date: 2021
Publisher: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Citation: Gutnyk M. The origins of electrical engineering studies in the Ukraine and their shaping under the influence of the European scientific school (the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries) / M. Gutnyk, O. Tverytnykova, K. L. Chrzan // Przeglądu Nauk Historycznych. – 2021. – Vol. 20, No. 1. – P. 247-270.
Abstract: The deployment of electrical engineering research in the second half of the 19 and at the beginning of the 20th c. is shown. The great attention is focused onthe economic circumstances of the development of theoretical electrical engineering. Emphasis is placed on the leading role of Lviv Polytechnic. The names of professors who were at the origins of electrical engineering education in Lviv, Kyiv, Kharkiv and Odesa are given. It is claimed that the European School of ElectricalEngineering directly influenced the development of relevant research in Ukraine.
W tekście przedstawiono rozwój badań elektrotechnicznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Zwrócono szczególną uwagę na różne uwarunkowania rozwoju elektrotechniki teoretycznej i na wiodącą rolę Politechniki Lwowskiej. Podano nazwiska profesorów, którzy byli pionierami edukacji elektrotechnicznej we Lwowie, Kijowie, Charkowie i Odessie. Wykazano, że Europejska Szkoła Elektrotechniki miała bardzo duży wpływ nie tylko na rozwój elektrotechniki w Galicji, lecz także na Ukrainie pozostającej w granicach Imperium Rosyjskiego.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2723-2755
orcid.org/0000-0001-6288-7362
orcid.org/0000-0002-1316-6806
DOI: doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54214
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PNH_2021_20_1_Gutnyk_The_origins_of_electrical.pdf3,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.