Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54247
Title: Комп'ютерне моделювання елементів конструкцій та визначення їх міцності при статичних навантаженнях
Authors: Мартиненко, Геннадій Юрійович
Розова, Людмила Вікторівна
Keywords: навчальний посібник; типи скінченних елементів; булеві операції; теорія деформацій; диференційні рівняння; прикладна математика
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Естет Принт"
Citation: Мартиненко Г. Ю. Комп'ютерне моделювання елементів конструкцій та визначення їх міцності при статичних навантаженнях : навч. посібник / Г. Ю. Мартиненко, Л. В. Розова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Естет Принт, 2021. – 242 с.
Abstract: У посібнику викладено основи геометричного моделювання різних елементів реальних конструкцій за допомогою багатоцільового пакета проєктування та аналізу. Дано практичне формулювання методу скінченних елементів, який використовується в цьому пакеті автоматизованого інженерного аналізу для розв’язання задач статичної міцності конструкцій, а саме для дослідження напружено-деформованого стану при різних навантаженнях, що не залежать від часу. Наведено різнопланові і різноскладні практичні приклади чисельного аналізу поведінки елементів конструкцій та оцінки їх міцності при статичних навантаженнях. Призначено для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки".
ORCID: orcid.org/0000-0002-0781-7473
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54247
ISBN: 978-617-95124-4-5
Appears in Collections:Кафедра "Динаміка та міцність машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Martynenko_Kompiuterne_modeliuvannia.pdf6,95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.