Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54250
Title: Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук
Other Titles: Directions for improving the methodology of teaching educational disciplines to master of education, pedagogical sciences
Authors: Кайдалова, Лідія
Науменко, Наталія
Keywords: викладач; вища освіта; заклад вищої освіти; teacher; higher education; institution of higher education
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кайдалова Л. Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук / Л. Кайдалова, Н. Науменко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 2. – С. 59-69.
Abstract: Розглянуто проблеми професійної підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти; досліджено теоретико-методичні засади удосконалення методик викладання навчальних дисциплін у професійній підготовці магістрів; доведено необхідність їх модернізації за рахунок впровадження інноваційних методів і технологій навчання, діалогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Реалізовано методику викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук в умовах дистанційного навчання.
The article examines the problems of professional training of masters in pedagogical sciences in higher education institutions; analyzes theoretical and methodological bases for improving the methods of teaching academic disciplines in the professional training of masters; proves the necessity of their modernization by introducing innovative methods and teaching technologies, dialogical interaction of the subjects of the educational process. Implemented the methodology of teaching academic disciplines to masters of educational, pedagogical sciences in a distance learning environment.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4693-678X
orcid.org/0000-0003-0658-1769
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.2.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54250
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_2_Kaidalova_Napriamy.pdf499,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.