Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54255
Title: Операцiйне числення
Authors: Веретельник, Вiктор Володимирович
Тимченко, Галина Миколаївна
Веретельник, Iрина Олександрiвна
Веретельник, Олег Вiкторович
Keywords: навчальний посібник; поняття iнтегрального перетворення; лiнiйні диференцiальні рiвняння; теорема обернення; перетворення Лапласа; зображення елементарних функцiй
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета – Прінт"
Citation: Операцiйне числення : навч. посібник / В. В. Веретельник [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Прінт, 2021. – 81 с.
Abstract: Навчальний посiбник мiстить теоретичний матерiал з операцiйного числення, наведенi основнi теореми та формули, необхiднi для розв’язання задач, а також зразки розв’язання типових задач. Наданi iндивiдуальнi варiанти типових розрахункiв. Призначено для студентiв технiчних унiверситетiв.
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-6226-3330
orcid.org/ 0000-0002-7279-7173
orcid.org/ 0000-0001-6322-1837
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54255
ISBN: 978-617-7879-35-3
Appears in Collections:Кафедра "Прикладна математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Veretelnyk_Operatsiine_chyslennia.pdf449,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.