Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54259
Title: Проблеми технології варіння оптичного скла на етапах гомогенізації та освітлення
Other Titles: The problems of the optical glass technology at the stages of homogenization and fining
Authors: Петров, Дмитро Вікторович
Брагіна, Людмила Лазарівна
Петрова, А. М.
Keywords: оптичне скловиробництво; регенераторна піч; розподілення потоків скломаси; домішки сировинних матеріалів; в'язкість скла; температура освітлення; optical glass production; distribution of glass flows; impurities in raw materials; fining temperature; glass viscosity
Issue Date: 2020
Publisher: Український державний хіміко-технологічний університет
Citation: Петров Д. В. Проблеми технології варіння оптичного скла на етапах гомогенізації та освітлення / Д. В. Петров, Л. Л. Брагіна, А. М. Петрова // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – № 5. – С. 68-72.
Abstract: В даній роботі досліджуються проблеми, що виникають при протіканні процесів освітлення та гомогенізації при виробництві оптичного скла у горшковій печі. Метою роботи є встановлення шляхів покращення якості продукції за рахунок корегування режимів освітлення та гомогенізації, а також урахування всіх підготовчих етапів, які впливають на ці процеси. Виявлено, що домішки, що сприяють покращенню властивостей сировинних матеріалів, які використовують в скляній галузі й не нормуються технічною документацією стандартів в оптичному скловиробництві, обумовлюють такі технологічні ускладнення, як підвищення температури вказаних вище процесів, зміну в'язкісних характеристик, тощо. Також встановлено, що при знаходженні лопатей мішалки у верхньому положенні під час обертання утворюється єдиний потік скломаси, що спрямований від мішалки до стінок горшка. Такий рух значно сприяє процесу освітлення, оскільки при такому русі пузирі знаходяться у найбільшій площині контактування на межі трьох фаз (повітря-кераміка-розплав), що зменшує час перебування пузиря на поверхні розплаву. Процесу гомогенізації сприяє обертання мішалки при знаходженні на середньому рівні, коли утворюється два потоки.
This work was dedicated to the problems that arise during the processes of fining and homogenization in the optical glass production. The aim of the work was to establish the ways to improve the quality of end products via regulating technological regimes and taking in account all preparatory stages. It was determined that the use of raw materials containing uncontrollable impurities resulted in some technological problems: an increase in the temperature of the processes of fining and homogenization, changes of viscosity characteristics, etc. The behavior of the glass melt flows caused by the rotation of the stirrer’s blades was investigated. Some optimal positions of the stirrer during rotation were selected to ensure the effectiveness of the fining and homogenization processes. The stirrer rotation in the upper position (relative to the height of the ceramic vessel) creates a single stream that is directed from the mixer to the walls of the ceramic vessel. This stirrer’s position is favorable for the fining process. This is because the bubbles are located in the largest contact area at the border of the three phases (air-ceramics-melt). This decreases the residence time of the bubble on the melt surface. Two flows are formed in the middle position of the stirrer. This creates favorable conditions for the homogenization process.
DOI: doi.org/10.32434/0321-4095-2020-132-5-68-72
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54259
Appears in Collections:Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PKHKHT_2020_5_Petrov_Problemy.pdf275,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.