Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54269
Title: Спосіб визначення швидкості процесу вуглевипалювання
Authors: Миронов, Антон Миколайович
Ільченко, Марія Володимирівна
Keywords: патент; корисна модель; промислові ваги; деревна сировина
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 144486 Україна, МПК G01N 33/22 (2006.01). Спосіб визначення швидкості процесу вуглевипалювання / Миронов А. М., Ільченко М. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2020 00633 ; заявл. 03.02.2020 ; опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення швидкості процесу вуглевипалювання включає спостереження за темпами виробництва і за зменшенням маси випалюваної деревної сировини. Шукану величину визначають шляхом динамічного контролю у реальному масштабі часу за допомогою сигналу від механізму типових промислових ваг, які встановлюють під напрямними рейками для коліщаток вагонеток з сировиною, експериментальні дані виводять на цифровий індикатор, а результати зберігають у пам'яті персонального комп'ютера.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4250-6259
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54269
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Myronov_Patent_144486.pdf183,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.