Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54270
Title: Пристрій для якісного визначення водонепроникності плоских та листових пористих матеріалів
Authors: Миронов, Антон Миколайович
Ільченко, Марія Володимирівна
Keywords: патент; корисна модель; хімічна промисловість; електричні контакти; світлодіоди
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 143352 Україна, МПК G01N 15/08 (2006.01). Пристрій для якісного визначення водонепроникності плоских та листових пористих матеріалів / Миронов А. М., Ільченко М. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2020 00635 ; заявл. 03.02.2020 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для якісного визначення водонепроникності плоских та листових пористих матеріалів передбачає проходження електричного струму через зразок досліджуваного матеріалу, який притиснуто до поверхні нерухомого металевого столика, що виступає одним з електричних контактів, рухомим металевим стаканом з сітчастим дном, який є другим електричним контактом. Сигналізація проходження низьковольтного струму відбувається за рахунок увімкнення світлодіода. Між об'єктом дослідження та металевим стаканом присутній кільцевий гумовий ущільнювач. Початок експерименту синхронізується завдяки електроприводу запірного вентиля води. Час експерименту фіксується за допомогою цифрового секундоміра, з якого інформація передається на персональний комп'ютер.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4250-6259
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54270
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Myronov_Patent_143352.pdf206,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.