Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54312
Title: Професійна компетентність майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури
Other Titles: Professional competence of future chemical engineers in higher education institutions: the analysis of the thematic direction of the scientific literature
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Курбанова, Халіда
Keywords: монографії; дисертаційні дослідження; вітчизняний та зарубіжний досвід; monographs; dissertation research; domestic and foreign experience
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грень Л. М. Професійна компетентність майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури / Л. М. Грень, Х. Курбанова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 3. – С. 53-65.
Abstract: Стаття присвячена з’ясуванню тематичного спрямування наукової літератури з формування професійної компетентності майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти як вітчизняних дослідників, так і дослідників інших країн (монографії, дисертаційні дослідження); наведено класифікацію напрямів дисертаційних досліджень із формування професійної компетентності майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти; доведено необхідність подальших ретельних пошуків науковців із питань формування професійної компетентності майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти. Перспективними напрямами формування професійної компетентності майбутніх інженерів хі мічного профілю у закладах вищої освіти є використання в освітньому процесі міжнародного досвіду з питань формування професійної компетентності та підготовки майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти.
The article is devoted to the analysis of the thematic direction of the scientific literature on the formation of professional competence of future chemical engineers in higher education institutions of both domestic researchers and researchers from other countries (monographs, dissertation research); the classification of dissertation researches directions on the formation of professional competence of future chemical engineers in institutions of higher education is given; the necessity of further thorough researches of scientists on the issues of formation of professional competence of future chemical engineers in higher education institutions is proved. Promising areas of professional competence of future chemical engineers in higher education are use of international experience in the formation of profes sional competence and training of future chemical engineers in higher education in the educational process.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4466-6018
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54312
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_3_Hren_Profesiina.pdf567,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.