Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54319
Title: Особливості функціонування системи освіти в умовах сучасних викликів
Authors: Сємко, Михайло Олександрович
Шаблевська, Ірина Юріївна
Keywords: навчально-виховна практика; інноваційне навчання; якість; інформатизація; освітня реформа; Нова українська школа
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Андреєв К. В.
Citation: Сємко М. О. Особливості функціонування системи освіти в умовах сучасних викликів / М. О. Сємко, І. Ю. Шаблевська // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 червня 2021 р. / ред. кол.: М. Д. Култаєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 48-50.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54319
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siemko_Osoblyvosti_funktsionuvannia_2021.pdf563,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.