Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54403
Title: Спосіб визначення сумісності змащувальних олив
Authors: Григоров, Андрій Борисович
Мардупенко, Олексій Олександрович
Сінкевич, Ірина Валеріївна
Keywords: патент; корисна модель; окислення; електропровідність; моторні оливи; хімічні реакції
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 132661 Україна, МПК G01N 33/22 (2006.01) G01N 33/30 (2006.01). Спосіб визначення сумісності змащувальних олив / Григоров А. Б., Мардупенко О. О., Сінкевич І. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 08299 ; заявл. 27.07.2018 ; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення сумісності змащувальних олив з присадками, який включає компонування лабораторних сумішей олив у об'ємному співвідношенні 1:1 з подальшим окисленням цих сумішей при високих температурах та порівнянням значень показників якості суміші до та після окислення, який відрізняється тим, що окислення суміші здійснюється у об'ємі завдяки пропусканню крізь нього значної кількості повітря з утворенням аерації суміші в присутності каталізатора, з подальшим визначенням сумісності олив по графіку.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-3187-6913
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54403
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Hryhorov_Patent_132661.pdf265,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.