Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54404
Title: Спосіб визначення адгезійних властивостей бітуму
Authors: Григоров, Андрій Борисович
Мардупенко, Олексій Олександрович
Сінкевич, Ірина Валеріївна
Keywords: патент; корисна модель; фізико-механічні властивості; адгезія; пластини
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 139728 Україна, МПК G01N 19/04 (2006.01). Спосіб визначення адгезійних властивостей бітуму / Григоров А. Б., Мардупенко О. О., Сінкевич І. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 08193 ; заявл. 15.07.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – 2 с.
Abstract: Спосіб визначення адгезійних властивостей бітуму передбачає попередню підготовку зразка (пластини з мінерального матеріалу з нанесеним на неї шаром випробуваного бітуму). Адгезійні властивості бітуму визначають у полі дії відцентрової сили.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-3187-6913
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54404
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Hryhorov_Patent_139728.pdf169,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.