Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54405
Title: Спосіб отримання бітумної полімервмісної композиції
Authors: Григоров, Андрій Борисович
Мардупенко, Олексій Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; нафтопереробка; будівельна промисловість; полімерні матеріали; нагрівання; нафтові відходи
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 134144 Україна, МПК (2019.01) C10C 3/00 C08J 11/00. Спосіб отримання бітумної полімервмісної композиції / Григоров А. Б., Мардупенко О. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 08297 ; заявл. 27.07.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 2 с.
Abstract: Спосіб отримання бітумної полімервмісної композиції включає попереднє нагрівання нафтових відходів до температури 360 °C, з отриманням світлих фракцій і залишку. Для формування кінцевого продукту у цей залишок, прогрітий до температури 150-170 °C, при ретельному перемішуванні вводять 1,0-25,0 % (мас.) попередньо подрібнені до розміру 2×2 мм вторинні полімерні матеріали.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-3187-6913
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54405
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Hryhorov_Patent_134144.pdf147,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.