Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54418
Title: Полімерний композиційний матеріал
Authors: Мішуров, Дмитро Олексійович
Авраменко, Вячеслав Леонідович
Рошаль, Олександр Давідович
Воронкін, Андрій Анатолійович
Keywords: патент; винахід; технології пластичних мас; нелінійно-оптичні матеріали; лазерне випромінювання; полімерні матриці
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 119395 Україна, МПК C08K 5/13 (2006.01) C08L 63/02 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) G02F 1/35 (2006.01) G02F 1/361 (2006.01). Полімерний композиційний матеріал / Мішуров Д. О., Авраменко В. Л., Рошаль О. Д., Воронкін А. А. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2017 10838 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11. – 3 с.
Abstract: Об'єктом винаходу є полімерний композиційний матеріал із нелінійно-оптичними властивостями. Винахід належить до складів полімерних композиційних нелінійно-оптичних матеріалів і може бути використаний у фотоніці та мікроелектроніці: як модулятор світлових пучків, світловолоконних перемикачів, генератор оптичних гармонік лазерного випромінювання, фоторефрактивних середовищ для оборотного запису голограм, тощо. Суть винаходу: нелінійно-оптичний полімерний композиційний матеріал має високі електрооптичні та термічні властивості стабільні у часі. Технічний результат використання: ефективність процесу перетворення лазерного випромінювання в другу оптичну гармоніку, збільшення значень нелінійно-оптичного коефіцієнту полімерного матеріалу, що збільшує його поляризованість, подовження строків експлуатації виробів.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-3357-1155
orcid.org/ 0000-0002-8893-4400
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54418
Appears in Collections:Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Mishurov_Patent_119395.pdf160,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.