Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54423
Title: Полімерний матеріал
Authors: Мішуров, Дмитро Олексійович
Авраменко, Вячеслав Леонідович
Рошаль, Олександр Давідович
Воронкін, Андрій Анатолійович
Мороз, Валерій Володимирович
Keywords: патент; винахід; нелінійно-оптичні властивості; хімічні реакції; макромолекули
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 115611 Україна, МПК (2017.01) C08G 59/00 C08G 65/08 (2006.01) C08G 65/14 (2006.01) G02F 1/35 (2006.01) G02F 1/361 (2006.01). Полімерний матеріал / Мішуров Д. О., Авраменко В. Л., Рошаль О. Д., Воронкін А. А., Мороз В. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2016 02147 ; заявл. 04.03.2016 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 4 с. : іл.
Abstract: Винахід стосується полімерного нелінійно-оптичного матеріалу, який може бути використаний у фотоніці та мікроелектроніці, основні полімерні ланцюги якого складають фрагменти гліцидилових похідних 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавону.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-3357-1155
orcid.org/ 0000-0002-8893-4400
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54423
Appears in Collections:Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Mishurov_Patent_115611.pdf225,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.