Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54424
Title: Спосіб виробництва суцільних профілів з Al-Mg-Sc сплавів
Authors: Фролов, Ярослав Вікторович
Андреєв, Віталій Валерійович
Ашкелянець, Антон Володимирович
Коноводов, Дмитро Володимирович
Самсоненко, Андрій Анатолійович
Keywords: патент; винахід; обробка металів тиском; металургійна промисловість; хімічні реакції; машинобудування
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 121429 Україна, МПК B21J 1/02 (2006.01) B21C 23/04 (2006.01) C22C 21/06 (2006.01) C21D 8/06 (2006.01). Спосіб виробництва суцільних профілів з Al-Mg-Sc сплавів / Фролов Я. В., Андреєв В. В., Ашкелянець А. В., Коноводов Д. В., Самсоненко А. А. ; власник НМетАУ (Україна). – № a 2018 07629 ; заявл. 09.07.2018 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 4 с.
Abstract: Винахід належить до галузі обробки металів тиском і може бути використаний в металургійній, металообробній промисловості, на заводах вторинних кольорових металів та ін. Спосіб виробництва суцільних профілів із Al-Mg-Sc сплавів включає розливку заготовок зі сплаву та подальшу їх обробку тиском. Як вид обробки тиском використовують пряме гаряче пресування, причому перед пресуванням виконують операції гарячого осадження в інтервалі величин уковування 1,25…1,66 і гарячого протягання в інтервалі величин уковування 1,1…1,25. Ліквідація структурної неоднорідності в заготовках під гаряче пресування виконується за рахунок проведення попередньої обробки тиском, замість високотемпературної довготривалої гомогенізаційної обробки та загартування. Використання операцій осадження та протягання перед пресуванням забезпечує зменшення розміру зерна матеріалу, що деформується, та гомогенізацію структури металу у поперечному перерізу заготовки. Вирівнювання структури здійснюється за рахунок того, що при послідовному виконанні операцій осадження та протягання відбувається інтенсивне накопичення знакозмінної деформації в об'ємі заготовки.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-9476-1921
orcid.org/ 0000-0001-7935-3834
orcid.org/ 0000-0001-8282-4991
orcid.org/ 0000-0001-6992-2327
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54424
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Frolov_Patent_121429.pdf211,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.