Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54427
Title: Апарат електрохімічного очищення стічних вод
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Максименко, Олена Аркадіївна
Keywords: патент; корисна модель; поверхнево-зливові води підприємств; забруднення навколишнього середовища; хімічні речовини
Issue Date: 2006
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 17651 Україна, МПК (2006) C02F 1/463 C02F 5/10. Апарат електрохімічного очищення стічних вод / Березуцький В. В., Максименко О. А. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u2006 02509 ; заявл. 07.03.2006 ; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 3 с. : іл.
Abstract: Апарат електрохімічного очищення стічних вод, що містить камеру електрокоагулювання, камеру відстоювання, вихідну камеру, які розділені перегородками з отворами, трубопровід, що розташований уздовж днища корпуса та з’єднує вихідну камеру з електродною камерою, причому днище електродної камери виконано похилим, електроди розташовані паралельно днищу, а патрубок введення розташований над електродами і виконаний у вигляді труби Вентурі, патрубки відведення осаду, який відрізняється тим, що апарат додатково містить коридорний відстійник, обладнаний ґратами, вертикальним напівзануреним щитом та пристосуванням для відведення домішок, камеру електрокоагуляції, що виконана без нахилу, камеру відстоювання, що розташована після електрокоагуляційної камери, додатково обладнану полицями, трубу, що з’єднує вихідну камеру з електродною камерою, розташовану зовні камер та обладнану вентилем, причому під коридорним відстійником, камерою електрокоагулювання, камерою відстоювання, вихідною камерою розташовані приямки для збирання осаду та патрубки з вентилями.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-7318-1039
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54427
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Berezutskyi_Patent_17651.pdf113,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.