Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54429
Title: Система поверхнево-зливової каналізації
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Максименко, Олена Аркадіївна
Keywords: патент; корисна модель; дощовий стік; трубопроводи; забруднення; очисні споруди
Issue Date: 2006
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 14645 Україна, МПК (2006) E03F 5/10 C02F 5/10. Система поверхнево-зливової каналізації / Березуцький В. В., Максименко О. А. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u2005 11838 ; заявл. 12.12.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 2 с. : іл.
Abstract: Система поверхнево-зливової каналізації, що містить дощоприймальні колодязі, водостічний колектор, очисні споруди, резервуар-нагромаджувач очищеного поверхнево-зливового стоку, трубопровід очищеного стоку на виробництво та трубопровід для скидання очищеного стоку у водоймище, яка відрізняється тим, що система містить колектор для відведення "умовно чистих" вод у водоймище та колектор відведення найбільш забруднених вод на локальні очисні споруди.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-7318-1039
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54429
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Berezutskyi_Patent_14645.pdf138,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.